வரலாறு, புவியியல், அரசியலமைப்பு, பொருளாதாரம் அனைத்தும் ஒரே PDF (English & Tamil)Tamil Medium Notes:

வரலாறு, புவியியல், அரசியலமைப்பு, பொருளாதாரம் அனைத்தும் ஒரே PDF கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

வினா விடை தொகுப்புEnglish Medium Notes:

HISTORY, GEOGRAPHY, INDIAN POLITY, ECONOMIC COMMERCE -  Questions and answers


Check Related Post:

இனி நீங்கள் ஒவ்வொரு Exam Website.ஆக தேட வேண்டாம்🤩
👉 Result பார்க்க, Notification பார்க்க
எல்லாம் ஒரே இடத்தில் வந்து விட்டது
App download Link: Click here to Download


1/Post a Comment/Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post