குடிமையியல்- CIVICS 6th to 10th New School book Topic Wise Notes

குடிமையியல்- CIVICS 6th to 10th New School book Topic Wise Notes
இதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள குடிமையியல் (CIVICS) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 


TOPIC (NEW SCHOOL BOOK)
LINK
பண்முகத் தன்மையினை அறிவோம் Term 1 - 6th

சமத்துவம் பெறுதல் Term 1 - 6th

தேசியச் சின்னங்கள் Term 2 - 6th

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்
Term 2 - 6th

மக்களாட்சி  Term 3 - 6th

உள்ளாட்சி அமைப்பு - ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் Term 3 - 6th

சாலை பாதுகாப்பு Term 3 - 6th

சமத்துவம் Term 1 - 7th

அரசியல் கட்சிகள் Term 1 - 7th

மாநில அரசு Term 2 - 7th

ஊடகமும் ஜனநாயகமும்
 Term 2 - 7th

மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது Term 1 - 8th

குடிமக்களும் குடியுரிமையும் 
Term 1 - 8th

சமயச்சார்பின்மையை புரிந்துகொள்ளுதல் Term 2 - 8th

மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்  Term 2 - 8th

சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் Term 2 - 8th

அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி 9th

தேர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள் 9th

மனித உரிமைகள் 9th

அரசாங்கங்களில் வகைகள் 9th

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் 9th

சாலை பாதுகாப்பு 9th

இந்திய அரசியலமைப்பு 10th vol 1

மத்திய அரசு 10th vol 1

மாநில அரசு 10th vol 1

இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை 10th vol 2

இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் 10th vol 2


1/Post a Comment/Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post

 Latest TN Govt Jobs 2020

48957+ Upcoming TN Govt Jobs 2020 Tamil Mixer Education provides Today TN Govt Jobs, Latest Tamilnadu Government Job Openings, Daily TN Job updates 2020, Free Tamil govt job WhatsApp alert, TN employment news 2020, Daily Tamil Nadu govt jobs, Tamil Jobs 2020, Free TN jobs alert, TN velai vaaippu 2020 and TNvelaivaaippu, TN Private Jobs, Private Jobs Updates. And Also here, You find govt jobs for 8th, 10th, 12th, Diploma, Degree Candidates.