பொருளியல் - ECONOMICS 6th to 10th New School book Topic Wise Notes
இதில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பொருளியல் (Economics) தலைப்புகள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை  நீங்கள் அனைத்து  தேர்வுக்கும் உபயோகித்து கொள்ளலாம் 

TOPIC (NEW SCHOOL BOOK)
LINK
பொருளியல் ஓர் அறிமுகம் 
Term 2 - 6th

உற்பத்தி  Term 1 - 7th

பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள் Term 1 - 8th 

மேம்பாட்டை அறிவோம் - தொலைநோக்கு, அளவீடு மற்றும் நிலைத் தன்மை 9th

இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு 9th

பணம் மற்றும் கடன் 9th

தமிழகத்தில் வேளாண்மை 9th

இடம்பெயர்தல் 9th

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி - ஓர் அறிமுகம் 10th vol 1

உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் 10th vol 1

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 10th vol 2

அரசாங்கமும் வரிகளும் 10th vol 2 

தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் 10th vol 20/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 Latest TN Govt Jobs 2020

48957+ Upcoming TN Govt Jobs 2020 Tamil Mixer Education provides Today TN Govt Jobs, Latest Tamilnadu Government Job Openings, Daily TN Job updates 2020, Free Tamil govt job WhatsApp alert, TN employment news 2020, Daily Tamil Nadu govt jobs, Tamil Jobs 2020, Free TN jobs alert, TN velai vaaippu 2020 and TNvelaivaaippu, TN Private Jobs, Private Jobs Updates. And Also here, You find govt jobs for 8th, 10th, 12th, Diploma, Degree Candidates.