Join Whatsapp Group

Join Telegram Group

பொருத்துதல்‌ – பொருத்தமான பொருளைத்‌ தேர்வு செய்தல்‌ (167 QUESTIONS) – [2012 – 2024] TNPSC-ல் கேட்கப்பட்ட வினா விடைகள்

By Bharani

Published on:

பொருத்துதல்‌ - பொருத்தமான பொருளைத்‌ தேர்வு செய்தல்‌ (167 QUESTIONS) - [2012 - 2024] TNPSC-ல் கேட்கப்பட்ட வினா விடைகள்
பொருத்துதல்‌ - பொருத்தமான பொருளைத்‌ தேர்வு செய்தல்‌ (167 QUESTIONS) - [2012 - 2024] TNPSC-ல் கேட்கப்பட்ட வினா விடைகள்
பொருத்துதல்‌ – பொருத்தமான பொருளைத்‌ தேர்வு செய்தல்‌ (167 QUESTIONS) – [2012 – 2024] TNPSC-ல் கேட்கப்பட்ட வினா விடைகள்

பொருத்துதல்‌ – பொருத்தமான பொருளைத்‌ தேர்வு செய்தல்‌ (167 QUESTIONS) – [2012 – 2024] TNPSC-ல் கேட்கப்பட்ட வினா விடைகள்

நல்ல பயிற்சி நிச்சயமாக வரவிருக்கும் TNPSC தேர்வுகளுக்கு உதவும். நீங்கள் அடைய நினைக்கும் இலக்கை அடையும் வரை ஒருபோதும் கைவிடாதீர்கள். உங்கள் அரசு வேலையை அடைய எங்கள் வலைதளம் நிச்சயமாக வழிகாட்டும். TNPSC குரூப் 1, குரூப்2, குரூப் 4, TNUSRB கான்ஸ்டபிள் மற்றும் SI, TN வனம், ரயில்வே, வங்கி போன்ற அனைத்து அரசு தேர்வுகளுக்கு தேவையான அனைத்து நோட்ஸ்களும் நமது இணையதளத்தில் உள்ளது – Download Here

பொதுத்தமிழ் (General Tamil)
பகுதி – அ
இலக்கணம்
பொருத்துதல் – பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல், புகழ் பெற்ற நூல், நூலாசிரியர்

(A) வெய்யோன்‌ 1. காற்றாடி
(B) கறங்கு 2. யானை
(C) கொண்டல்‌ 2. பகலவன்‌ (சூரியன்‌)
(D) வேழம்‌ 4. மழைமேகம்

‌Answer: (a)3, (b)1, (c)4, (d)2

(A) வெறுக்கை – நெய்பவர்‌
(B) பாசவர்‌ – வெற்றிலை விற்போர்‌
(C) ஓசுநர்‌ – செல்வம்‌
(D) காருகர்‌ – எண்ணெய்‌ விற்போர்‌
(E) விடை தெரியவில்லை

Answer: (B) பாசவர்‌ – வெற்றிலை விற்போர்‌

(a) யாக்கை 1. உடம்பு
(b) புன்புலம்‌ 2. உரிக்கும்‌
(c) வேழம்‌ 3. புல்லியநிலம்‌
(d) பொளிக்கும்‌ 4. ஆண்யானை

Answer: (a)1, (b)3, (c)4, (d)2

(A) அரிசி
(B) சோறு
(C) பொங்கல்‌
(D) கம்பு

Answer: (B) சோறு

(a) காலை மாலை உலாவி நிதம்‌ – 1. ஒளவையார்‌
(b) மீதூண்‌ விரும்பேல்‌ 2. திருமூலர்‌
(c) திடம்பட மெய்ஞ்ஞானம்‌ சேரவும்‌ மாட்டார்‌ 3. திருவள்ளுவர்‌ –
(d) மருந்தென வேண்டாவாம்‌ யாக்கைக்கு 4. கவிமணி

Answer: (a)4, (b)1, (c)2, (d)3

(A) மலை
(B) கடல்
(C) ஆறு
(D) உயிர்வகை

Answer: (B) கடல்

(a) சோறு 1. குடித்தான்‌
(b) பால்‌ 2. உண்டான்‌
(c) பழம்‌ 3. பருகினான்‌
(d) நீர் 4. தின்றான்

‌Answer: (a)2, (b)3, (c)4, (d)1

(a) 876 – 1. ௩ ௬ ௯
(b) 543 – 2. ௩ உ ௧
(c) 321 – 3. ௫ ௪ ௩
(d) 369 – 4. ௮ ஏ ௬

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(A) மதியாதார்‌ முற்றம்‌ 1. கூடுவது கோடிபெறும்‌
(B) உபசரிக்காதார்‌ மனையில்‌ 2. மிதியாமை கோடிபெறும்‌
(C) குடிபிறந்தார்‌ தம்மோடு 3. சொன்ன சொல்‌ தவறாமை கோடிபெறும்‌
(D) கோடானு கோடி கொடுப்பினும்‌ 4. உண்ணாமை கோடிபெறும்‌

Answer: (a)2, (b)4, (c)1, (d)3

(a) வெண்பா 1. துள்ளல்‌ ஓசை
(b) ஆசிரியப்பா 2. தூங்கல்‌ ஓசை
(c) கலிப்பா 3. செப்பல்‌ ஓசை
(d) வஞ்சிப்பா 4. அகவல்‌ ஓசை

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

(a) ஞானக்‌ கண்ணாடி 1. உரைநடை வடிவிலான சமயநூல்‌
(b) வேதவிளக்கம்‌ 2. நகைச்சுவைக்‌ கதை நூல்‌
(c) தொன்னூல்‌ விளக்கம்‌ 3. சமயநூல்‌
(d) பரமார்த்தகுரு கதை 4. குட்டித்‌ தொல்காப்பியம்‌

Answer: (a)3, (b)1, (c)4, (d)2

(A) பக்கம்‌
(B) பிடரி மயிர்
(C) அடுப்பு
(D) உதவு

Answer: (B) பிடரி மயிர்

(A) நவ்வி – மான்‌
(B) புனல்‌ – மேகம்‌
(C) முகில்‌ – சொரிதல்‌
(D) உகுதல்‌ – நீர்‌

Answer: (A) நவ்வி – மான்‌

(A) நகரம்‌
(B) சேனாவீரர்கள்‌
(C) மார்க்கம்
(D) கதிரவன்‌

Answer: (C) மார்க்கம்

(A) துகிர்‌- துணி
(B) நொடை – விலை
(C) கிழி- குற்றம்‌
(D) மறு – பவளம்‌

Answer: (B) நொடை – விலை

(க) நூல்‌
(B) துணை
(C) பேறு
(D) அரிய

Answer: (B) துணை

(a) தோவாளை 1. ஆட்டுச்சந்தை
(b) அப்யலூர்‌ 2. பூச்சந்தை
(c) ஈரோடு 3. மீன்சந்தை
(d) நாகப்பட்டினம்‌ 4. ஜவுளிச்சந்தை

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

(a) வீரமாமுனிவர்‌ 1. அயர்லாந்து
(b) ஜி.யு. போப்‌ 2. ஜெர்மன்
(c) கால்டுவெல்‌ 3. இங்கிலாந்து
(d) சீகன்பால்கு 4. இத்தாலி

Answer: (a)4, (b)3, (c)1, (d)2

 1. பகுத்தறிவுக்‌ கவிராயர்‌ – உடுமலை நாராயணக்கவி
 2. உவமைக்‌ கவிஞர்‌ – பெருஞ்சித்திரனார்‌
 3. காந்தியக்‌ கவிஞர்‌ – வெ. இராமலிங்கனார்‌
 4. புரட்சிக்‌ கவிஞர்‌ – தாரா பாரதி

Answer: 1ம்‌ மற்றும்‌ 3ம்‌ சரி

(a) சிறுபஞ்சமூலம்‌ – 1. காப்பிய இலக்கியம்‌
(b) குடும்பவிளக்கு – 2. சங்க இலக்கியம்‌
(c) சீவகசிந்தாமணி – 3. அற இலக்கியம்‌
(d) குறுந்தொகை – 4. தற்கால இலக்கியம்‌

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

(a) துவரை – தாமரை மலர்‌
(b) மரை – பவளம்‌
(c) விசும்பு – வானம்‌ .
(d) மதியம்‌ – நிலவு

Answer: (c) மற்றும் (d) சரி

(a) தடக்கர்‌ – 1. கரடி
(b) எண்கு – 2. காட்சி
(c) வள்உசிர்‌ – 3. பெரிய யானை
(d) தெரிசனம்‌ – 4. கூர்மையான நகம்‌

Answer: (a)3, (b)1, (c)4, (d)2

(A) வலிமை – திண்மை
(B) நான்‌ – தன்னைக்குறிப்பது
(C) கான்‌ – பார்‌
(D) துணி – துன்பம்‌

Answer: (A) வலிமை – திண்மை

சுவை – பயன்
(a) இனிப்பு 1. இனிமை
(b) துவர்ப்பு 2. வளம்‌
(c) புளிப்பு 3. உணர்வு
(d) கார்ப்பு 4. ஆற்றல்‌

Answer: (a)2, (b)4, (c)1, (d)3

(A) மனித வடிவம்‌
(B) சிங்கம்‌
(C) நரசிங்கம்‌
(D) தேவர்கள்‌

Answer: (B) சிங்கம்‌

(A) அஞ்சுபவன்‌
(B) அடக்கமுடையவன்‌
(C) அஞ்சாதவன்‌
(D) அறியாதவன்‌

Answer: (C) அஞ்சாதவன்‌

(A) அடக்கமுடையது
(B) பண்புடையது
(C) ஊருக்கு உதவுவது
(D) செல்வமுடையது

Answer: (C) ஊருக்கு உதவுவது

(A) நோய்‌
(B) பாதுகாப்பு
(C) துன்பம்‌
(D) எமன்‌

Answer: (C) துன்பம்‌

(A) அடக்கமுடையது
(B) பண்புடையது
(C) ஊருக்கு உதவுவது
(D) செல்வம்‌ உடையது

Answer: (C) ஊருக்கு உதவுவது

(a) துஞ்சல்‌ – 1. முயற்சி
(b) தமியர்‌ – 2. வலிமை
(c) தாள்‌ – 3. சோம்பல்‌
(d) நோன்மை – 4. தனித்தவர்‌

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

(a) ஒல்லை 1. சிவன்‌
(b) ஈறு 2. எருமை
(c) மேதி 3. எல்லை
(d) அங்கணர்‌ 4. விரைவு

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(A) ஏளனம்‌
(B) சிலுவை
(C) சினம்‌
(D) அடியார்‌

Answer: (B) சிலுவை

(A) மேகம்‌
(B) போர்‌
(6) சுற்றம்‌
(D) வானம்‌

Answer: (A) மேகம்‌

(A) குடம்‌
(B) பாம்பு
(C) வேம்பு
(D) உடம்பு

Answer: (D) உடம்பு

(A) தாய்‌ நாட்டுப்‌ பற்று
(B) தாய்‌ மொழிப்‌ பற்று
(C) தாயின்‌ மீது பற்று
(D) சகோதரப்‌ பற்று

Answer: (B) தாய்‌ மொழிப்‌ பற்று

(a) ஒல்காமை 1. சிறப்பு
(b) விழுமம்‌ 2. வலியர்‌
(c) திண்ணியர்‌ 3. துன்பம்‌
(d) வீறு 4. தளராமை

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(A) இறுதி
(B) அழிவு
(C) உண்மை
(D) ஒழுகுவது

Answer: (B) அழிவு

(A) ஊன்றுகோல்‌ உடையவர்‌
(B) தலைப்பாகை கட்டியவர்‌
(C) வலிமை மிக்கவர்‌
(D) முயற்சி அற்றவர்‌

Answer: (B) தலைப்பாகை கட்டியவர்‌

(a) செறு – 1. பனையோலைப்‌ பெட்டி
(b) வித்து – 2. புதுவருவாய்‌
(c) யாணர்‌ – 3. விதை
(d) வட்டி – 4. வயல்‌

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(A) தோழியர்‌ கூட்டம்‌
(B) பெண்டிர்‌ – ஆடவர்‌ கூட்டம்‌
(C) மழலைக் கூட்டம்‌
(D) சான்றோர்‌ கூட்டம்‌

Answer: (A) தோழியர்‌ கூட்டம்‌

(a) சரதம்‌ 1. தூய்மை
(b) பவித்திரம்‌ 2. அரசன்‌
(c) பெருமாள்‌ 3. கடல்‌
(c) மகோததி 4. வாய்மை

Answer: (a)4, (b)1, (c)2, (d)3

(a) புரம்‌ 1. நகரம்‌
(b) பட்டினம்‌ 2. ஊர்‌
(c) பாக்கம்‌ 3. நிலம்‌
(d) புலம்‌ 4. சிற்றூர்‌

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

(a) இன்மை 1. வலிமை
(b) திண்மை 2. வறுமை
(c) ஆழி 3. தவம்‌
(d) நோன்மை 4. கடல்‌

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

(a) திருத்தொண்டத்தொகை 1. நம்மாழ்வார்‌
(b) திருசிற்றம்பலக்‌ கோவையார்‌ 2. திருமங்கை ஆழ்வார்‌
(c) திருவாய்மொழி 3. சுந்திர மூர்த்தி
(d) திருக்குறுந்‌ தாண்டகம்‌ 4. மணிவாசகர்‌

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

(A) புனல்‌
(B) மேகம்‌
(C) மூங்கில்‌
(D) குடை

Answer: (C) மூங்கில்‌

சொல்‌ – பொருள்‌
(a) விரை – 1. உடல்‌
(b) கழல்‌ – 2. பெருகி
(c) ததும்பி – 3. மணம்‌
(d) மெய்‌ – 4. அணிகலன்‌

Answer: (a)3, (b)4, (c)2, (d)1

(A) வண்ணம்‌
(B) வலிமை
(C) வள்ளல்‌ தன்மை
(D) மெலிவு

Answer: (C) வள்ளல்‌ தன்மை

பட்டியல்‌ I – பட்டியல்‌ II

(a) நிலத்துக்கு அழகு – 1. அறம்‌
(b) குளத்துக்கு அழகு – 2. நெல்லும் கரும்பும்
(c) பெண்ணுக்கு அழகு – 3. தாமரை
(d) மறுமை உலகுக்குச்‌ செல்ல அழகு – 4. நாணம்‌

Answer: (a)2, (b)3, (c)4, (d)1

(A) தண்ணீர்‌
(B) குளிர்ச்சி
(C) சோலை
(D) தன்னுடைய

Answer: (B) குளிர்ச்சி

(A) மூத்த
(B) முளைப்ப
(C) நறுமணம்‌
(D) கெடாமல்‌

Answer: (B) முளைப்ப

(a) அடவி – 1. பெண்யானை
(b) வனப்பு – 2. வலிமை
(c) பிடி – 3. காடு
(d) வீறு 4. அழகு

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

(a) பிரசம்‌ – 1. வறுமை
(b) வறன்‌ – 2. தேன்‌
(c) மதுகை – 3. பெருஞ்செல்வம்‌
(d) கொழுஞ்சோறு – 4. பெருமிதம்‌

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

(A) வயல்‌
(B) நெல்‌
(C) வளையல்‌
(D) உலக்கை

Answer: (C) வளையல்‌

(a) தடக்கரி – 1. புலி
(b) உழுவை – 2. சிங்கம்‌
(c) மடங்கல்‌ – 3. பன்றி
(d) கேழல்‌ – 4. பெரிய யானை

Answer: (a)4, (b)1, (c)2, (d)3

(a) சுவாமி விபுலானந்தர்‌ – 1. நாடகத்தமிழ்‌
(b) மறைமலையடிகள்‌ – 2. மதங்க சூளாமணி
(c) பம்மல்‌ சம்பந்தனார்‌ 3. டம்பாச்சாரி விலாசம்‌
(d) காசி விசுவநாதன்‌ 4. சாகுந்தலம்‌

Answer: (a)2, (b)4, (c)1, (d)3

(a) இடர்‌ – 1. நிலவு
(b) நாவாய்‌ – 2. துன்பம்‌
(c) இறை – 3. படகு
(d) இந்து: – 4. தலைவன்‌

Answer: (a)2, (b)3, (c)4, (d)1

(a) செறு – 1. பனையோலைப்‌ பெட்டி
(b) வித்து – 2. புதுவருவாய்‌
(c) யாணர்‌ – 3. விதை
(d) வட்டி – 4. வயல்‌

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(A) முத்து
(B) மரம்‌
(C) மூங்கில்‌
(D) காற்று

Answer: (C) மூங்கில்‌

(A) அழகு
(B) அறிவு
(C) வளமை
(D) எளிமை

Answer: (A) அழகு

(a) வனப்பு – 1. வலிமை
(b) அடவி – 2. அழகு
(c) வீறு – 3. இனிமை
(d) மதுரம்‌ – 4. காடு

Answer: (a)2, (b)4, (c)1, (d)3

(a) திரிகடுகம்‌ – 1. பெருவாயின்‌ முள்ளியார்‌
(b) ஆசாரக்கோவை – 2. நல்லாதனார்‌
(c) பழமொழி நானூறு – 3. காரியாசான்‌
(d) சிறுபஞ்சமூலம்‌ – 4. முன்றுறை அரையனார்‌

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

(A) மான்‌
(B) நாய்‌
(C) புலி
(D) பசு

Answer: (A) மான்‌

(a) திருவரங்கம்‌ – 1. சிதம்பரம்‌
(b) திருச்சிற்றம்பலம்‌ – 2. ஸ்ரீரங்கம்‌
(c) திருமறைக்காடு – 3. மீனாட்சி
(d) அங்கயற்கண்ணி – 4. வேதாரணியம்‌

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

(A) எருமை
(B) புலி
(C) கரடி
(D) பன்றி

Answer: (D) பன்றி

(a) நயனம்‌ -1. இருள்‌
(b) இந்து – 2. புன்னகை
(c) முறுவல்‌ – 3. கண்கள்‌
(d) அல் – 4. நிலவு

Answer: (a)3, (b)4, (c)2, (d)1

(A) வேகம்‌
(B) வளம்‌
(C) மதில்‌
(D) மேகம்‌

Answer: (C) மதில்‌

(A) இடுப்பு
(B) இடி
(C) மேகம்‌
(D) கதிரொளி

Answer: (B) இடி

(a) ஆய காலை – 1. திரட்சி
(b) திரள்‌ – 2. வேடர்‌
(c) எயினர் – 3. படகு
(d) நாவாய்‌ – 4. அந்த நேரத்தில்‌

Answer: (a)4, (b)1, (c)2, (d)3

“பருவரல்‌”

(A) குகை
(B) துன்பம்‌
(C) தூக்கம்
(D) இன்பம்

Answer: (B) துன்பம்‌

(A) கோபம்‌
(B) அன்பு
(C) மகிழ்ச்சி
(D) பொறுமை

Answer: (D) பொறுமை

(A) சினம்
(B) சீதனம்‌
(C) இசை
(D) அளவு

Answer: (A) சினம்

(A) திருமணம்‌
(B) மறுமணம்‌
(C) நறுமண்ம்‌
(D) மணம்‌

Answer: (A) திருமணம்‌

சொல் – பொருள்
(a) வனப்பு – 1. காடு
(b) அடவி – 2. பக்கம்
(c) மருங்கு – 3. இனிமை
(d) மதுரம் – 4. அழகு

Answer: (a)4, (b)1, (c)2, (d)3

(A) ஞாயிறு
(B) பகலவன்‌
(C) பிரமன்‌
(D) ஆதவன்‌

Answer: (C) பிரமன்‌

(a) அடவி – 1. மான்‌
(b) நவ்வி – 2. சிலுவை
(c) விசும்பு – 3. காடு
(d) குருசு – 4. வானம்‌

Answer: (a)3, (b)1, (c)4, (d)2

(A) அணிகலன்‌
(B) கடித்தல்‌
(C) கடுகு
(D) காரம்‌

Answer: (A) அணிகலன்‌

(A) செருக்கு
(B) சேறு
(C) சோறு
(D) வயல்

Answer: (D) வயல்

(a) சிந்தை – 1. நீர்‌
(b) நவ்லி – 2. மேகம்‌
(c) முகில்‌ – 3. எண்ணம்‌
(d) புனல்‌ – 4. மான்‌

Answer: (a)3, (b)4, (c)2, (d)1

(A) சிங்கம்‌
(B) கடல்‌
(C) மாலை
(D) சந்தனம்

Answer: (B) கடல்‌

பட்டியல்‌ I – பட்டியல்‌ II

(a) ஒழுக்கத்தின்‌ எய்துவர்‌ – 1. செல்வம்‌ நிலைக்காது
(b) இழுக்கத்தின்‌ எய்துவர்‌ – 2. மேன்மை
(c) பொறாமை உடையவரிடம்‌ – 3. உயர்வு இருக்காது
(d) ஒழுக்கமில்லாதவரிடம்‌ – 4. எய்தாப் பழி

Answer: (a)2, (b)4, (c)1, (d)3

(A) மடக்குதல்‌
(B) புலி
(C) மடங்குதல்‌
(D) சிங்கம்‌

Answer: (D) சிங்கம்

(A) சலிப்படைதல்‌
(B) வாயைத் திறத்தல்‌
(C) அலட்டிக்‌ கொள்ளுதல்‌
(D) வளைகாப்பு

Answer: (B) வாயைத் திறத்தல்‌

‘கவிகை’

(A) தேவருலகம்‌
(B) கவிதை
(C) பாட்டு
(D) குடை

Answer: (D) குடை

(A) அழகு
(B) அறிவு
(C) வளமை
(D) ஆளுமை

Answer: (A) அழகு

சொல்‌ – பொருள்‌

(a) விசும்பு – 1. தந்தம்‌
(b) துலை – 2. யானை
(c) மருப்பு – 3. துலாக்கோல்‌
(d) களிறு – 4. வானம்‌

Answer: (a)4, (b)3, (c)1, (d)2

(A) யூதர்‌
(B) இயேசு நாதர்‌
(C) சீடர்‌
(D) குற்றவாளி

Answer: (B) இயேசு நாதர்‌

(a) வைதருப்பம்‌ – 1. மதுரகவி
(b) கெளடம்‌ – 2. ஆசுகவி
(c) பாஞ்சாலம்‌ – 3. வித்தாரகவி
(d) மாகதம்‌ – 4. சித்திரகவி

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

(a) மேதி – 1. சிவன்‌
(b) சந்தம்‌ – 2. எருமை
(c) கோதில்‌ – 3. அழகு
(d) அங்கணர்‌ – 4. குற்றமில்லாத

Answer: (a)2, (b)3, (c)4, (d)1

(A) உறக்கம்‌
(B) தயக்கம்‌
(C) மயக்கம்‌
(D) கலக்கம்‌

Answer: (C) மயக்கம்‌

(a) கான்‌ – 1. கரடி
(b) உழுவை – 2. சிங்கம்‌
(c) மடங்கல்‌ – 3. புலி
(d) எண்கு – 4. காடு

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(a) விபுதர்‌ – 1. அந்தணன்‌
(b) பனவன்‌ – 2. இரவு
(c) வேணி – 3. புலவர்‌
(d) அல்கு – 4. செஞ்சடை

Answer: (a)3, (b)1, (c)4, (d)2

(A) உயிர்‌
(B) கழுத்து
(C) வாய்‌
(D) மார்பு

Answer: (D) மார்பு

(A) முகம்‌
(B) கைகள்‌
(C) உடம்பு
(D) இடுப்பு

Answer: (C) உடம்பு

(A) பல்‌
(B) மனத்தின் உறுப்பு அன்பு
(C) இதயம்‌
(D) வயிறு

Answer: (B) மனத்தின் உறுப்பு அன்பு

(a) ஒப்புரவு – 1. சான்றாண்மை
(b) சால்பு – 2. உதவுதல்‌
(c) மாற்றார்‌ – 3. உரைகல்‌
(d) கட்டளை – 4. பகைவர்‌

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

(A) ஆகாயம்
(B) துளி
(C) மழைத்துளி
(D) மேகம்‌

Answer: (A) ஆகாயம்

(a) மூங்கில்‌ – 1. தாள்
(b) வேப்பம்‌ – 2. கூந்தல்‌
(c). கமுகம்‌ – 3. தழை
(d) நெல்‌- 4. இலை

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(a) டால்ஸ்டாய்‌ -1. விசுவ பாரதியில்‌ பணி புரிந்த பேராசிரியர்‌
(b) பெட்ரண்ட் ரஸ்ஸல்‌ – 2. கிரேக்க சிந்தனையாளர்
(c) கிருபாளினி – 3. இரஷ்ய நாட்டு எழுத்தாளர்‌
(d) பிளேட்டோ – 4. சிந்தனையாளர்‌ கல்வியாளர்‌

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

(a) விசும்பு – 1. தந்தம்‌
(b) துலை – 2. நெருப்பு
(c) மருப்பு – 3. துலாக்கோல்‌
(d) கனல்‌ – 4. வானம்‌

Answer: (a)4, (b)3, (c)1, (d)2

(a) வட்டி – 1. எருமை
(b) யாணர்‌ – 2. பவளம்‌
(c) துகிர்‌ – 3. பனையோலைப்பெட்டி
(d) மேதி – 4. புதுவருவாய்‌

Answer: (a)3, (b)4, (c)2, (d)1

(a) புள்‌ – 1. எருமை
(b) நுதல்‌ – 2. துன்பம்‌
(c) மேதி – 3. பறவை
(d) நடலை – 4. நெற்றி

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

(A) கண்‌
(B) நான்‌
(C) அழகு
(D) அம்பு

Answer: (C) அழகு

(A) பொதிகை மலை
(B) மேரு மலை
(C) கழுகு மலை
(D) நீல மலை

Answer: (A) பொதிகை மலை

(A) ஒலி
(B) கூப்பிடு
(C) கொடு
(D) புற்று

Answer: (D) புற்று

(A) செவிலியர்‌ கூட்டம்‌
(B) பாணன்‌ கூட்டம்‌
(C) தோழியர்‌ கூட்டம்‌
(D) அனைத்தும்‌

Answer: (C) தோழியர்‌ கூட்டம்‌

(A) யானைப் படை
(B) குதிரைப் படை
(C) தோப்‌ படை
(D) நால்வகைப்‌ படை

Answer: (D) நால்வகைப்‌ படை

(A) கண்‌ நோய்‌
(B) வயிற்று நோய்‌
(C) இதய நோய்‌
(D) கழுத்து நோய்‌

Answer: (B) வயிற்று நோய்‌

(a) அரி – 1. பனையோலைப்பெட்டி
(b) செறு – 2. புதுவருவாய்
(c) யாணர்‌ – 3. வயல்‌
(d) வட்டி – 4. நெற்கதிர்‌

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(A) மான்‌
(B) நாய்‌
(C) நரி
(D) செந்நாய்

Answer: (A) மான்‌

(a) வினைப்பயன்‌ விளையுங்காலை உயிர்கட்கு – 1. பத்துவகைக்‌ குற்றங்களின்‌ பயன்‌
(b) மக்கள்‌, தேவர்‌, பிரமர்‌, நரகர்‌, விலங்கு, பேய்‌ என்று – 2. பத்தின்‌ நீங்கித்‌ தானம்‌, சீலம்‌, தாங்குவது
(c) தீவினை என்பது – 3. மனப்பேரின்பமும்‌, கவலையும்‌ வாட்டும்‌
(d) நல்வினை என்பது – 4. அலகில்‌ பல்லுயிர்‌ அறுவகைத்தாகும்‌

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

(a) டெலிகேட் – 1. கருத்துரு
(b) சாம்பியன் – 2. மரபுத்தகவு
(c) புரபோசல் – 3. பேராளர்
(d) புரோட்டோகால் – 4. வாகைசூடி

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

பட்டியல்‌ ஒன்று – பட்டியல்‌ இரண்டு
(a) சரதம்‌ – 1. நிலா முற்றம்‌
(b) சூளிகை – 2. நாடு
(c) மகோததி – 3. வாய்மை
(d) அவளி – 4. கடல்‌

Answer: (a)3, (b)1, (c)4, (d)2

பட்டியல்‌ ஒன்று – பட்டியல்‌ இரண்டு
(a) கோக்கோதை நாடு – 1. பறவை இனம்‌
(b) பார்ப்பு – 2. சேற்று வயல்‌
(c) புள்ளினம்‌ – 3. சேர நாடு
(d) அள்ளற்‌ பழனம்‌ – 4. குஞ்சு

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

பட்டியல்‌ ஒன்று – பட்டியல்‌ இரண்டு
(a) வாலை – 1. தயிர்‌
(b) உளை – 2. சுரபுன்னை மரம்‌
(c) விளை – 3. இளம்பெண்‌
(d) வழை – 4. பிடரிமயிர்‌

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

பட்டியல்‌ I – பட்டியல்‌ II
(a) கொண்டல்‌ – 1. மாலை
(b) தாமம்‌ – 2. வளம்‌
(c) புரிசை – 3. மேகம்‌
(d) மல்லல்‌ – 4. மதில்‌

Answer: (a)3, (b)1, (c)4, (d)2

(A) கரடி
(B) யானை
(C) முதலை
(D) பாம்பு

Answer: (D) பாம்பு

(a) திங்கள்‌ – 1. நட்சத்திரம்
(b) வேந்தர்‌ – 2. ஆகாயம்
(c) வானம்‌ – 3. மாதம்
(d) விண்மீன்‌ – 4. அரசர்

Answer: (a)3, (b)4, (c)2, (d)1

(A) துடிப்பு – கோமகன்‌
(B) அனுமதி – ஜெயகாந்தன்‌
(C) ஆளுகை – டாக்டர்‌ சி.என்‌. அண்ணாதுரை
(D) சோணாசலம்‌ – சுஜாதா

Answer: (A) துடிப்பு – கோமகன்‌

(A) மருள்‌
(B) இருள்‌
(C) உருள்‌
(D) திரள்‌

Answer: (B) இருள்‌

(a) வருவான்‌ – 1. இறந்தகால இடைநிலை
(b) காணான்‌ – 2. நிகழ்கால இடைநிலை
(c) பார்த்தான்‌ – 3. எதிர்கால இடைநிலை
(d) நடக்கிறான்‌ – 4. எதிர்மறை இடைநிலை

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

(A) புதுமைப்பித்தன்‌ – அக்கரை பச்சை
(B) முல்லை சக்தி – வெள்ளி இரவு
(C) டாக்டர்‌ மூ. வரதராசன்‌ – கொலு பொம்மை
(D) ஜீவா – பொன்னகரம்‌

Answer: (B) முல்லை சக்தி – வெள்ளி இரவு

(a) இகல்‌ – 1. செல்வம்‌
(b) திரு – 2. ஆட்டுக்கடா
(c) பொருதகர்‌ – 3. துன்பம்‌
(d) இடும்பை – 4. பகை

Answer: (a)4, (b)1, (c)2, (d)3

(a) அம்பி – 1. குஞ்சி
(b) அல்‌ – 2. பறை
(c) துடி – 3. இருள்‌
(d) தலைமுடி – 4. படகு

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

சொல்‌ – பொருள்‌
(a) கலாபம்‌ – 1. கிளி
(b) விவேகன்‌ – 2. பொய்கை
(c) வாவி – 3. ஞானி
(d) அஞ்சுகம்‌ – 4. தோகை

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(A) உழைப்பின்றி உயர்வில்லை
(B) உயர்ந்தோரை உலகு மதிக்கும்‌
(C) உயர்வே மதிப்பைத்‌ தரும்‌
(D) உயர்ந்தோர்‌ உதவும்‌ உள்ளம்‌ கொண்டவர்‌

Answer: (D) உயர்ந்தோர்‌ உதவும்‌ உள்ளம்‌ கொண்டவர்‌

(A) நிலம்‌
(B) மலை
(C) காடு
(D) நாடு

Answer: (B) மலை

(A) வாயைப்‌ பிளத்தல்‌
(B) அங்கம்‌ காப்பு
(C) அகம்‌ காத்தல்
(D) வாயைத் திறத்தல்‌

Answer: (D) வாயைத் திறத்தல்‌

(A) ஒலி பிறப்புகள்‌
(B) ஒலிப்பு முறைகள்‌
(C) ஒலிப்பான்கள்‌
(D) ஒலிப்பு முனைகள்‌

Answer: (D) ஒலிப்பு முனைகள்‌

சொல்‌ – பொருள்‌
(a) விசும்பு – 1. தந்தம்‌
(b) மருப்பு – 2. பானம்‌
(c) கனல்‌ – 3. யானை
(d) களிறு – 4. நெருப்பு

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

(A) கொடுமையான
(B) கடுமையான
(B) எடுப்பான்‌
(D) உறுதியான

Answer: (D) உறுதியான

(a) வைதருப்பம்‌ – 1. சித்திரகவி
(b) கெளடம்‌ – 2. ஆசுகவி
(c) பாஞ்சாலம்‌ – 3. வித்தாரகவி
(d) மாகதம்‌ – 4. மதுரகவி

Answer: (a)2, (b)4, (c)1, (d)3

(a) மேதி – 1. அன்னம்‌
(b) புள்‌ – 2. அலை
(c) காசினி – 3. எருமை
(d) திரை – 4. நிலம்‌

Answer: (a)3, (b)1, (c)4, (d)2

(a) களபம் – 1. அம்பு
(b) புயம் – 2. பெயர்
(c) நாமம் – 3. சந்தனம்
(d) பகழி – 4. தோள்

Answer: (a)3, (b)4, (c)2, (d)1

(a) தொண்டை மண்டல சதகம்‌ – 1. வண்ணக்களஞ்சியப் புலவர்
(b) பிரபுலிங்க லீலை – 2. முகமது உசைன் புலவர்
(c) முகையதீன்‌ புராணம்‌ – 3. படிக்காசுப் புலவர்
(d) பெண் புத்தி மாலை – 4. சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

I – சொல்‌ – II பொருள்‌

(a) கேசரி – 1. துன்பம்
(b) பூதரம் – 2. குடை
(c) கவிகை – 3. மலை
(d) இடர் – 4. சிங்கம்

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(A) உணவு
(B) பிணவு
(C) நிணம்
(D) குணம்

Answer: (C) நிணம்

(A) தூய்மையானவர்‌
(B) வஞ்சகர்‌
(C) மென்மையானவர்‌
(D) கடுமையானவர்‌

Answer: (B) வஞ்சகர்‌

(a) கா – 1. பெருமை
(b) கூ – 2. செயல்‌
(c) கை – 3. நிலம்‌
(d) கோ – 4. காப்பாற்று

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(A) கல் – சும்மா
(B) மலை – சூடு
(C) நோய் – மலை
(D) வெறுப்பு – விருப்பு

Answer: (B) மலை – சூடு

(a) இடர்‌ – 1. நிலவு
(b) நாவாய்‌ – 2. துன்பம்‌
(c) இறை – 3. படகு
(d) இந்து – 4. தலைவன்

Answer: (a)2, (b)3, (c)4, (d)1

பட்டியல்‌ I – பட்டியல்‌ II

(a) அம்பி – 1. இருள்‌
(b) துடி – 2. படகு
(c) திரை – 3. பறை
(d) அல்‌ – 4. அலை

Answer: (a)2, (b)3, (c)4, (d)1

சொல்‌ – பொருள்‌
(a) செறு – 1. பவளம்‌
(b) சந்தம்‌ – 2. புதுவருவாய்‌
(c) யாணர்‌ – 3. அழகு
(d) துகிர்‌ – 4. வயல்‌

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

சொல்‌ – பொருள்‌

(a) தாமம்‌ – பன்றி
(b) ஓதி – மலை
(c) வெற்பு – கூந்தல்‌
(d) கேழல்‌ – பெயர்‌

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

சொல்‌ – பொருள்‌

(a) மிடிமை – 1. திருமணம்‌
(b) உரவு – 2. வயது
(c) வதுவை – 3. வறுமை
(d) அகவை – 4. வலிமை

Answer: (a)3, (b)4, (c)1, (d)2

சொல்‌ – பொருள்‌

(a) சிலை – 1. கவலை
(b) பையுள்‌ – 2. வில்‌
(c) பீடு – 3. வெற்றி
(d) விறல்‌ – 4. பெருமை

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

பட்டியல்‌ I – பட்டியல்‌ II

(a) பேதையர்‌ நட்பு – 1. உடுக்கை இழந்தகை
(b) பண்புடையார் தொடர்பு – 2. வளர்பிறை
(c) அறிவுடையார்‌ நட்பு – 3. நலில்‌ தோறும்‌
(d). இடுக்கண் களையும்‌ நட்பு 4. தேய்பிறை

Answer: (a)4, (b)3, (c)2, (d)1

(A) அன்பு காட்டுதல்‌
(B) ஆறுதல்‌ கூறுதல்‌
(C) வழிகாட்டுதல்‌
(D) ஆதரவு தருதல்‌

Answer: (C) வழிகாட்டுதல்‌

பட்டியல்‌ I – பட்டியல்‌ II

(a) புள்‌ – 1. விரைவு
(b) குலவு – 2. கலப்பை
(c) மேழி – 3. அன்னம்‌
(d) ஒல்லை – 4. விளங்கும்‌

Answer: (a)3, (b)4, (c)2, (d)1

“இந்து’

(A) நிலவு
(B) துன்பம்‌
(C) படகு
(D) தலைவன்‌

Answer: (A) நிலவு

“ஞால்‌’ என்பதற்கு ___ என்பது பொருள்‌.

(A) தொங்குதல்‌
(B) ஞாலம்‌
(C) தொடங்குதல்‌
(D) வாழுதல்‌

Answer: (A) தொங்குதல்‌

(A) மருமகள்‌
(B) மகள்‌
(C) கொழுந்தி
(D) மாமியார்‌

Answer: (A) மருமகள்‌

பட்டி யல்‌ I – பட்டியல்‌ II

(a) தாய்மொழி வழியாகக்‌ – 1. தமிழில்‌ படித்தேன்
(b) நான் தாய்மொழித்‌ – 2. தமிழில்‌ பேசுதல்‌ தகுதிமிகு பண்பாகும்‌
(c) தமிழர்‌ தமிழறிந்தாரிடம்‌ – 3. உள்ள நூல்களை நன்கு கற்க வேண்டும்‌
(d) நாம் பிறமொழியில்‌ – 4. கல்வி கற்பதே சாலச்‌ சிறந்தது

Answer: (a)4, (b)1, (c)2, (d)3

பட்டியல் I – சொல் – பட்டியல் II – பொருள்

கிழக்கு – 1. விதந்து கூறுதல்
கிளத்தல் – 2. கீழ்த்திசை
கிழத்தி – 3. கிளர்ச்சி
கிளப்பம் – 4. உரியவன்

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

ஏற்ற பொருள் தேர்ந்து எழுதுக

(A) ஓசை
(B) குரல்
(C) மொழி
(D) புகழ்

Answer: (A) ஓசை

சொல்‌ – பொருள்‌
(a) ஆழல்‌ – 1. அரசு புரிதல்‌
(b) ஆளுதல்‌ – 2. கறையான்‌
(c) ஆழி – 3. சிங்கம்‌
(d) ஆளி – 4. கடல்‌

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

சொல்‌ – பொருள்‌
(a) கமலம்‌ – 1. வளமான
(b) ஒல்லை – 2. பாம்பு
(c) மல்லல்‌ – 3. விரைவு
(d) அரவு – 4. தாமரை

Answer: (a)4, (b)3, (c)1, (d)2

பட்டியல்‌ I – பட்டியல்‌ II
சொல்‌ – பொருள்‌

(a) மழவன்‌ – 1. இளைஞன்‌
(b) மள்ளன்‌ – 2. வீரன்‌
(c) மழுங்குதல்‌ – 3. குறைதல்‌
(d) மள்குதல்‌ – 4. கெடுதல்‌

Answer: (a)2, (b)1, (c)4, (d)3

பட்டியல்‌ I சொல்‌ – பட்டியல்‌ II பொருள்‌

(a) மாயோன்‌ – 1. உன்னிடம்‌
(b) மடங்கல்‌ – 2. குற்றம்‌
(c) நின்வயின்‌ – 3. இயமனின்‌ ஏவலன்‌
(d) செயிர்‌ – 4. கருநிறமுடையவன்‌

Answer: (a)4, (b)3, (c)1, (d)2

(A) மகிழ்ச்சி
(B) இன்பம்‌
(C) கலக்கம்‌
(D) துன்பமின்மை

Answer: (C) கலக்கம்‌

(A) வீழ்ந்தது
(B) மறைந்தது
(C) உடன்‌ நீங்கியது
(D) கலந்தது

Answer: (C) உடன்‌ நீங்கியது

பட்டியல்‌ I – பட்டியல்‌ II
சொல்‌ – பொருள்

 1. பொலம்‌ ௮. இரக்கம்‌
  2, வோல்‌ ஆ. ஆழகு
 2. நொய்மை இ. மூங்கில்‌
 3. செந்தண்மை ஈ. மென்மை

Answer: (1)ஆ, (2)இ, (3)ஈ, (4)அ

பட்டியல்‌ I – பட்டியல்‌ II

 1. பை – ௮. நுரை
 2. பூ – ஆ. அளவு
 3. பே – இ. கூர்மை
 4. மா – ஈ. பாம்பின்‌ படம்‌

Answer: (1)ஈ, (2)இ, (3)அ, (4)ஆ

பட்டியல் I – பட்டியல் II
தாவரம் – உறுப்பு

 1. தாழை – அ. ஓலை
 2. மா – ஆ. மடல்
 3. வேப்பம் – இ. இலை
 4. தென்னை – ஈ. தழை

Answer: (1)ஆ, (2)இ, (3)ஈ, (4)அ

பட்டியல்‌ I – பட்டியல் II
சொல்‌ – பொருள்

 1. நட்டோர்‌ – ௮. அருகில்‌
 2. நணி – ஆ. படுக்கை
 3. பாயல்‌ – இ. வலிமை
 4. மதுகை – ஈ. நண்பர்‌

Answer: (1)ஈ, (2)அ, (3)ஆ, (4)இ

பட்டியல்‌ I – பட்டியல்‌ II
சொல்‌ – பொருள்‌

 1. புயல்‌ – ௮. உணவு
 2. புரை – ஆ. வஞ்சனை
 3. சலம்‌ – இ. குற்றம்‌
 4. துப்பு – ஈ. மேகம்‌.

Answer: (1)ஈ, (2)இ, (3)ஆ, (4)அ

பட்டியல்‌ 1 – பட்டியல்‌ 11
சொல்‌ – பொருள்‌

 1. கணம்‌ – ௮. வருந்துதல்‌
 2. மொய்ம்பு – ஆ. விருப்பம்‌
 3. அலமரல்‌ – இ. வலிமை
 4. வேள்‌ – ஈ. கூட்டம்‌.

Answer: (1)ஈ, (2)இ, (3)அ, (4)ஆ

பட்டியல்‌ I – பட்டியல்‌ II
சொல்‌ – பொருள்‌

 1. சோமன்‌ – ௮. பொன்‌
 2. காணம்‌ – ஆ. சினம்‌
 3. முனிவு – இ. பெருமை
  4, விழுப்பம்‌ – ஈ. சந்திரன்‌.

Answer: (1)ஈ, (2)அ, (3)ஆ, (4)இ

உங்களிடம் உள்ள PDF Files XEROX வேண்டுமென்றாலும் தொடர்பு கொள்ளவும் (Whatsapp): +91 80720 26676 – 1 Page (50 Paise Only)

Follow @ Google: புதிய வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் மற்றும் சுவரசியமான செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற கூகுள் நியூஸில் பின் தொடருங்கள் – Click Here to Follow

Bharani

Hello, I'm the voice behind Tamil Mixer Education, your go-to source for educational content. With a passion for sharing knowledge, I've been dedicated to providing job updates and study notes for the past 5 years. Explore my website for valuable resources. Connect with me on Instagram to stay updated and inspired. Let's embark on a journey of learning together

Related Post

Leave a Comment

× Xerox [50p Only]