வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்

Bharani

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ரூ.26,160 சம்பளத்தில் Professional Assistant காலிப்பணியிடம்

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ரூ.26,160 சம்பளத்தில் Professional Assistant காலிப்பணியிடம்

Bharani

காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் Trade, Technician & Graduate Apprentice காலிப்பணியிடங்கள்

காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வு மையம் Trade, Technician & Graduate Apprentice காலிப்பணியிடங்கள்

Bharani

இந்திய அஞ்சல் அலுவலகம் 44228 GDS காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிப்பு

இந்திய அஞ்சல் அலுவலகம் 44228 GDS காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிப்பு

Bharani

ECHS தாம்பரம் Pharmacist, Safaiwala காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிப்பு

ECHS தாம்பரம் Pharmacist, Safaiwala காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிப்பு

Bharani

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் ரூ.42,000 சம்பளத்தில் JRF காலிப்பணியிடங்கள்

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் ரூ.42,000 சம்பளத்தில் JRF காலிப்பணியிடங்கள்

Bharani

கல்பாக்கம் பாவினி 44 Trade Apprentice காலிப்பணியிடங்கள்

கல்பாக்கம் பாவினி 44 Trade Apprentice காலிப்பணியிடங்கள்

Bharani

கோவை விமானப்படை பள்ளி ரூ.30,000 சம்பளத்தில் Primary Trained Teachers காலிப்பணியிடங்கள்

கோவை விமானப்படை பள்ளி ரூ.30,000 சம்பளத்தில் Primary Trained Teachers காலிப்பணியிடங்கள்

Bharani

தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி CFO, General Manager காலிப்பணியிடங்கள்

தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி CFO, General Manager காலிப்பணியிடங்கள்

Bharani

மதுரை ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் ரூ.18,000 சம்பளத்தில் MTS, Security Guard வேலைவாய்ப்பு

மதுரை ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் ரூ.18,000 சம்பளத்தில் MTS, Security Guard வேலைவாய்ப்பு

Bharani

இந்திய ராணுவம் 76 NCC Special Entry காலிப்பணியிடங்கள் -டிகிரி படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

இந்திய ராணுவம் 76 NCC Special Entry காலிப்பணியிடங்கள் -டிகிரி படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

Bharani

GRI பல்கலைக்கழகம் Computer Assistant, Support Staff வேலைவாய்ப்பு

GRI பல்கலைக்கழகம் Computer Assistant, Support Staff வேலைவாய்ப்பு

Bharani

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் ரூ.37,000 சம்பளத்தில் JRF காலிப்பணியிடங்கள்

இந்திய தகவல், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் ரூ.37,000 சம்பளத்தில் JRF காலிப்பணியிடங்கள்

Bharani

JIPMER புதுச்சேரி ரூ.33,040 சம்பளத்தில் Project Technical Support வேலைவாய்ப்பு

JIPMER புதுச்சேரி ரூ.33,040 சம்பளத்தில் Project Technical Support வேலைவாய்ப்பு

Bharani

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னையில் ரூ.35,000 சம்பளத்தில் Project Associate வேலைவாய்ப்பு

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னையில் ரூ.35,000 சம்பளத்தில் Project Associate வேலைவாய்ப்பு

Bharani

ராஜீவ் காந்தி தேசிய இளைஞர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் ரூ.20,000 சம்பளத்தில் Field Investigator வேலைவாய்ப்பு

ராஜீவ் காந்தி தேசிய இளைஞர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் ரூ.20,000 சம்பளத்தில் Field Investigator வேலைவாய்ப்பு

Bharani

NIT தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி JRF/Project Associate வேலைவாய்ப்பு

NIT தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி JRF/Project Associate வேலைவாய்ப்பு

Bharani

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் Project Assistant வேலைவாய்ப்பு 2024

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் Project Assistant வேலைவாய்ப்பு 2024

Bharani

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையில் SI, Constable, Nurse வேலைவாய்ப்பு 2024

எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையில் SI, Constable, Nurse வேலைவாய்ப்பு 2024

Bharani

தமிழக அரசு வனத்துறையில் ரூ.25,000 சம்பளத்தில் Technical Assistant வேலைவாய்ப்பு

தமிழக அரசு வனத்துறையில் ரூ.25,000 சம்பளத்தில் Technical Assistant வேலைவாய்ப்பு

Bharani

சென்னை கனரா வங்கியில் 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு 2024

சென்னை கனரா வங்கியில் 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு 2024

× Xerox [50p Only]