ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற போட்டித் தேர்வுகளின் PDF Collections (AYAKUDI MARATHADI COACHING STUDY MATERIAL)

ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற போட்டித் தேர்வுகளின் PDF Collections (AYAKUDI MARATHADI COACHING STUDY MATERIAL)

ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற போட்டித் தேர்வுகள்
ஆயக்குடி மரத்தடி இலவச பயிற்சி மையம் (Social Media Details) Details
Whats App: P.Ramamoorthi (director) 9486301705
Telegram Join Here
Instagram Follow Here
Youtube Subscribe Now
Old School Books - Yes Book Shop - Palani 9865123477

ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தின் - Google Map Locationஆயக்குடி மரத்தடி மையத்தின் கோரிக்கைகள் - News Paper Cuttings - Read HereTNUSRB - Police 2022 Official Notification: Click Here

TNUSRB Syllabus: Download Here

TNPSC NEW OMR SHEET - Download Here

11.10.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு - Click Here

18.10.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

25.10.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

01.11.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

22.11.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

06.12.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

20.12.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

27.12.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

31.01.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

07.02.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

14.02.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

28.02.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

07.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

14.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

21.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

28.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

04.04.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

11.04.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

25.04.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

02.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

16.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

23.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

30.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

06.06.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

13.06.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

20.06.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

04.07.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

18.07.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

25.07.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

01.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

08.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

15.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

22.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

29.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

05.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

12.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

19.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

26.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

03.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

03.10.2021 Notes: Click Here

10.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

10.10.2021 Notes: Click Here

17.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

17.10.2021 Notes: Click Here

24.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

24.10.2021 Notes: Click Here

31.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

31.10.2021 Notes: Click Here

07.11.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

07.11.2021 Notes: Click Here

14.11.2021 Notes: Click Here

21.11.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

21.11.2021 Notes: Click Here

28.11.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

28.11.2021 Notes: Click Here

05.12.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here 

05.12.2021 Notes: Click Here

12.12.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு - Click Here

12.12.2021 Notes: Click Here

19.12.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

19.12.2021 Notes: Click Here

26.12.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

26.12.2021 Notes: Click Here

02.01.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

02.01.2022 Notes: Click Here

09.01.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு - Click Here

09.01.2022 Notes: Click Here

16.01.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

16.01.2022 Notes: Click Here

23.01.2022 - தேர்வு நடக்கவில்லை

30.01.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

06.02.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

13.02.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

20.02.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

27.02.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

27.02.2022 Notes: Click Here

06.03.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

13.03.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

13.03.2022 Notes: Click Here

20.03.2022 - இன்று ஆன்லைன் தேர்வு இல்லை.... அடுத்த வாரம் உண்டு...🙏

20.03.2022 Notes: Click Here

27.03.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

27.03.2022 Notes: Click Here

03.04.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

03.04.2022 Notes: Click Here

10.04.2022 Notes: Click Here

13.04.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

17.04.2022 Notes: Click Here

20.04.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

24.04.2022 Notes: Click Here

01.05.2022 Notes: Click Here

04.05.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

08.05.2022 Notes: Click Here

15.05.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

15.05.2022 Notes: Click Here

22.05.2022 Notes: Click Here

29.05.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

29.05.2022 Notes: Click Here

05.06.2022 Notes: Click Here

08.06.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

12.06.2022 Notes: Click Here

19.06.2022 Notes: Click Here

26.06.2022 Notes: Click Here

03.07.2022 Notes: Click Here

03.07.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

10.07.2022 Notes: Click Here

17.07.2022 Notes: Click Here

17.07.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

31.07.2022 Notes: Click Here

07.08.2022 Notes: Click Here

07.08.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

14.08.2022 Notes: Click Here

14.08.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

21.08.2022 Notes: Click Here

21.08.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

28.08.2022 Notes: Click Here 

28.08.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

04.09.2022 Notes: Click Here 

04.09.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

11.09.2022 Notes: Click Here 

18.09.2022 Notes: Click Here 

21.09.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

25.09.2022 Notes: Click Here 

02.10.2022 Notes: Click Here 

09.10.2022 Notes: Click Here 

16.10.2022 Notes: Click Here 

30.10.2022 Notes: Click Here 

06.11.2022 Notes: Click Here 

13.11.2022 Notes: Click Here 

16.11.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Click Here

20.11.2022 Notes: Click Here

27.11.2022 Notes: Click Here 

04.12.2022 Notes: Click Here 

2/Post a Comment/Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post
Please Join Link
To Join => Whatsapp Join Here
To Join => Telegram Join Here
To Follow=> Instagram Follow Here
To Follow=> Facebook Follow Here