ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற போட்டித் தேர்வுகளின் PDF Collections (AYAKUDI MARATHADI COACHING STUDY MATERIAL) - Tamil Mixer Education
TNPSC Group 4 Expected Cut Off Mark 2023. Check Now

ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற போட்டித் தேர்வுகளின் PDF Collections (AYAKUDI MARATHADI COACHING STUDY MATERIAL)

ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற போட்டித் தேர்வுகளின் PDF Collections (AYAKUDI MARATHADI COACHING STUDY MATERIAL)
TNPSC Group 4 Expected Cut Off Mark 2023. Check Now

ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற போட்டித் தேர்வுகளின் PDF Collections (AYAKUDI MARATHADI COACHING STUDY MATERIAL)

ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற போட்டித் தேர்வுகள்
ஆயக்குடி மரத்தடி இலவச பயிற்சி மையம் (Social Media Details) Details
Whats App: P.Ramamoorthi (director) 9486301705
Telegram Join Here
Instagram Follow Here
Youtube Subscribe Now
Old School Books - Yes Book Shop - Palani 9865123477

ஆயக்குடி மரத்தடி பயிற்சி மையத்தின் - Google Map Locationஆயக்குடி மரத்தடி மையத்தின் கோரிக்கைகள் - News Paper Cuttings - Read HereTNPSC NEW OMR SHEET - Download Here11.10.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு - Download Here

18.10.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

25.10.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

01.11.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

22.11.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

06.12.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

20.12.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

27.12.2020 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

31.01.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

07.02.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

14.02.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

28.02.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

07.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

14.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

21.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

28.03.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

04.04.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

11.04.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

25.04.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

02.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

16.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

23.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

30.05.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

06.06.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

13.06.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

20.06.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

04.07.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

18.07.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

25.07.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

01.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

08.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

15.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

22.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

29.08.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

05.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

12.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

19.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

26.09.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

03.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

03.10.2021 Notes: Download Here

10.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

10.10.2021 Notes: Download Here

17.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

17.10.2021 Notes: Download Here

24.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

24.10.2021 Notes: Download Here

31.10.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

31.10.2021 Notes: Download Here

07.11.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

07.11.2021 Notes: Download Here

14.11.2021 Notes: Download Here

21.11.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

21.11.2021 Notes: Download Here

28.11.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

28.11.2021 Notes: Download Here

05.12.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here 

05.12.2021 Notes: Download Here

12.12.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு - Download Here

12.12.2021 Notes: Download Here

19.12.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

19.12.2021 Notes: Download Here

26.12.2021 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

26.12.2021 Notes: Download Here

02.01.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

02.01.2022 Notes: Download Here

09.01.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு - Download Here

09.01.2022 Notes: Download Here

16.01.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

16.01.2022 Notes: Download Here

23.01.2022 - தேர்வு நடக்கவில்லை

30.01.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

06.02.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

13.02.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

20.02.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

27.02.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

27.02.2022 Notes: Download Here

06.03.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

13.03.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

13.03.2022 Notes: Download Here

20.03.2022 - இன்று ஆன்லைன் தேர்வு இல்லை.... அடுத்த வாரம் உண்டு...🙏

20.03.2022 Notes: Download Here

27.03.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

27.03.2022 Notes: Download Here

03.04.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

03.04.2022 Notes: Download Here

10.04.2022 Notes: Download Here

13.04.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

17.04.2022 Notes: Download Here

20.04.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

24.04.2022 Notes: Download Here

01.05.2022 Notes: Download Here

04.05.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

08.05.2022 Notes: Download Here

15.05.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

15.05.2022 Notes: Download Here

22.05.2022 Notes: Download Here

29.05.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு Download Here

29.05.2022 Notes: Download Here

05.06.2022 Notes: Download Here

08.06.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (Aptitude Full Portion (TNPSC & SI Exam))Download Here

12.06.2022 Notes: Download Here

19.06.2022 Notes: Download Here

26.06.2022 Notes: Download Here

03.07.2022 Notes: Download Here

03.07.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (தமிழறிஞர்கள் மற்றும் அவர்களின் தொண்டுகளும்)Download Here

10.07.2022 Notes: Download Here

17.07.2022 Notes: Download Here

17.07.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (Full Test) Download Here

31.07.2022 Notes: Download Here

07.08.2022 Notes: Download Here

07.08.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (Unit 8, 9, நடப்பு நிகழ்வுகள்) Download Here

14.08.2022 Notes: Download Here

14.08.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (Aptitude, நடப்பு நிகழ்வுகள்) Download Here

21.08.2022 Notes: Download Here

21.08.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (E.O Exam Questions) Download Here

28.08.2022 Notes: Download Here 

28.08.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (6 to 10 தமிழ்) Download Here

04.09.2022 Notes: Download Here 

04.09.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (Unit 4, Unit 7) Download Here

11.09.2022 Notes: Download Here 

18.09.2022 Notes: Download Here 

21.09.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (PC Exam General Knowledge + Psychology) Download Here

25.09.2022 Notes: Download Here 

02.10.2022 Notes: Download Here 

09.10.2022 Notes: Download Here 

16.10.2022 Notes: Download Here 

30.10.2022 Notes: Download Here 

06.11.2022 Notes: Download Here 

13.11.2022 Notes: Download Here 

16.11.2022 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (TNPSC Group I Free Mock Test) Download Here

20.11.2022 Notes: Download Here

27.11.2022 Notes: Download Here 

04.12.2022 Notes: Download Here 

11.12.2022 Notes: Download Here 

18.12.2022 Notes: Download Here 

25.12.2022 Notes: Download Here 

08.01.2023 Notes: Download Here 

22.01.2023 Notes: Download Here

29.01.2023 Notes: Download Here

12.02.2023 Notes: Download Here

19.02.2023 Notes: Download Here

26.02.2023 Notes: Download Here

26.02.2023 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (திருக்குறள்) Download Here

05.03.2023 Notes: Download Here

12.03.2023 Notes: Download Here 

19.03.2023 Notes: Download Here 

19.03.2023 அன்று நடைபெற்ற தேர்வு (நடப்பு நிகழ்வுகள்) Download Here

26.03.2023 Notes: Download Here 

4 comments

  1. Ravi
  2. Nantri nantri
  3. Ayakudi mains question share panunga
    1. shared please check
© Tamil Mixer Education. All rights reserved. Developed by Jago Desain