எங்கள் இணையதளம் மற்றும் whatsapp, telegram குரூப்பில் விளம்பரம் செய்ய இங்கே தொடர்புகொள்ளவும்

 ONLINE ADVERTISEMENT

💐விளம்பரம் செய்ய அருமையான இணையதம்💐 https://www.tamilmixereducation.com 

👉🏻100+ Whatsapp group

👉🏻Monthly views in our website (www.tamilmixereducation.com) - 10 Lakhs

👉🏻Whatsapp status view - 2000 per post

👉🏻6k Followers in Telegram group

✅எங்களது இணையதளத்தில் உங்களது விளாம்பரம் வர வேண்டுமா...???

ஒரு நாள் முழுவதும் நாங்கள் எங்கள் இணையதளத்தில் POST செய்யும் அனைத்து POST ளிலும் உங்களது விளம்பரம் வரும்... whatsapp ,telegram ல் share  செய்யப்படும்...

ஒரு நாளைக்கு - 500 ரூபாய் செலுத்தவேண்டும்...

For More Details Sent Mail @ secretgrouptm@gmail.com

0/Post a Comment/Comments