விண்ணப்பிக்க நாளை(18.05.2022) கடைசி நாள் உள்ள வேலைவாய்ப்புகள்

 வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் 2021 - Employment News Tamil 2021 (Updated Daily)

Job Details Link
Employee’s State Insurance Corporation (ESIC) ல் Professors, Senior Resident பணியிடங்கள் Apply Here
AAVIN Kanyakumari ல் Veterinary Consultant பணியிடங்கள் Apply Here
Air India Air Transport Services Limited (AIATSL) ல் Customer Agent and Other பணியிடங்கள் Apply Here
Tamil Nadu Agricultural University (TNAU) ல் SRF, JRF, Technical Assistant, Facilitator பணியிடங்கள் Apply @ tnau.ac.in Apply Here
Indian Oil Corporation Limited (IOCL) ல் Junior Technical Assistant, Junior Quality Control Analyst பணியிடங்கள் Apply Here

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work