இலவச ஜேஇஇ பயிற்சி தேர்வு

Choose the free JEE tutorial

இலவச ஜேஇஇ பயிற்சி தேர்வு

ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மாலை 4 மணிக்கு அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் நடத்தும் இலவச JEE மாதிரித் தேர்வில் மாணவர்கள் கலந்துகொள்ளலாம்.

இது மாணவர்களை நேரடி தேர்வு சூழ்நிலையுடன் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ய உதவும், இதனால் அவர்கள் முதன்மை தேர்வுகளுக்கு சிறந்த முறையில் செயல்பட முடியும்.

மாணவர்களுக்கு மின்-சான்றிதழ்களும், வெற்றியாளர்களுக்கு மதிப்புமிக்க பரிசுகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

மேலும் விவரங்களுக்கு - https://amritacbtpractice.in/portal/signin.aspx

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work