தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட ஜனவரி முதல் டிசம்பர் 2021 வரை நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF (Tamil Medium)

தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் 2021 வரை நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF

UNIT - 3 நடப்பு நிகழ்வுகள் (Tamil Nadu Government Study Material)

Current Affairs PDF Released by Tamil Nadu Government - 2021

Month Download Link
January Download PDF Here
February Download PDF Here
March Download PDF Here
April Download PDF Here
May Download PDF Here
June Download PDF Here
July Download PDF Here
August Download PDF Here
September Download PDF Here
October Download PDF Here
November  Download PDF Here
December  Download PDF Here

2/Post a Comment/Comments

 1. Sir ,
  Upload 2022 current affairs

  ReplyDelete
 2. Sir, kindly please upload 2022 current,affairs.

  ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post
Please Join Link
To Join => Whatsapp Join Here
To Join => Telegram Join Here
To Follow=> Instagram Follow Here
To Follow=> Facebook Follow Here

For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   தமிழக அரசு வெளியிட்ட Exam Notes:


   Exam Details:

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work