விண்ணப்பிக்க நாளை(02.09.2021) கடைசி நாள் உள்ள வேலைவாய்ப்புகள்

 வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் 2021 - Employment News Tamil 2021 (Updated Daily)

Job Details Link
ITBP ல் Constable பணியிடங்கள் - 65 Vacancies Apply Here
TN Govt – SARA ல் Programme Manager & Programme Assistant பணியிடங்கள் Apply Here
Digital India ல் Consultant/ Lead Business Analyst, Business Analyst, Database Administrator, Developer – Database and other பணியிடங்கள் Apply Here
SBI வங்கியில் வேலை - 76 காலியிடங்கள் Apply Here
பணியாளர்கள் மாநில காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் 151 காலியிடங்கள் Apply Here
எஸ்பிஐ வங்கியில் வேலை – 76 vacancies Apply Here
சமூக பாதுகாப்புத் துறையில் வேலை Apply Here
விளையாட்டு வீரர்களுக்கு கான்ஸ்டபிள் வேலை Apply Here
தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகம் - ல் Senior Assistants, Deputy Directors, Principal Private Secretaries, Directors பணியிடங்கள் Apply Here
NTPC ல் Medical Specialist & Assistant Officer பணியிடங்கள் Apply Here
State Bank of India - ல் Special Cadre Officer பணியிடங்கள் Apply Here
UPSC ல் Assistant Keeper, Principal, Deputy Director, and Fisheries Research Investigation Officer பணியிடங்கள் Apply Here

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work