நமக்கு தேவையான அரசு சான்றிதழ்கள் வாங்க இனி தாலுக்கா அலுவலகம் செல்லவேண்டாம். அனைத்து சான்றிதழ்களும் இனி உங்கள் மொபைல் போனில் விண்ணப்பிக்கலாம்

 

நமக்கு தேவையான அரசு சான்றிதழ்கள் வாங்க இனி தாலுக்கா அலுவலகம் செல்லவேண்டாம். அனைத்து சான்றிதழ்களும் இனி உங்கள் மொபைல் போனில் விண்ணப்பிக்கலாம்..

 • வருமானச் சான்றிதழ் விண்ணப்பிக்க
 • சாதிச் சான்றிதழ் விண்ணப்பிக்க
 • இருப்பிடச் சான்றிதழ் விண்ணப்பிக்க
 • ஓபிசி சான்றிதழ் விண்ணப்பிக்க
 • வாரிசு சான்றிதழ்   விண்ணப்பிக்க
 • முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்  விண்ணப்பிக்க
 • வேலையில்லா பட்டதாரி சான்றிதழ் விண்ணப்பிக்க
 • விதவை சான்றிதழ்  விண்ணப்பிக்க
 • கணவணால் கைவிடபட்ட பெண் சான்றிதழ்  விண்ணப்பிக்க

CLICK HERE TO APPLY

CLICK HERE TO VIEW YOU TUBE- DEMO VIDEO

இந்த பயனுள்ள புத்தகங்களை அனைத்து வாட்ஸ்அப் குழுக்களிலும் பகிருங்கள் - படிக்கும் அனைவருக்கும் பயன்படட்டும்

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2021


   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   Pothu Arivu Ulagam 2020 PDF:

     👉January 2021 - Click Here

     👉February 2021 - Click Here 

     👉March 2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   Previous Year Question Papers PDF:

    👉TNPSC PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS (2013 TO 2020) - History, Botony, Zoology, Physics, Chemistry, Polity, Economics - Click Here

    👉TNPSC Group 2 Previous Year Question Papers - 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 - Click Here

     👉TNPSC Exam Original Question Paper Collection 2013 to 2019 Answer - SURESH IAS ACADEMY - Click Here

     👉TNPSC Overall previous Year Question papers (3231 Pages) - Click Here

     👉TNPSC Group 4 Previous Year Question Paper with Answers - Click Here