நேரு யுவ கேந்திராவின் தேசிய இளையோர் தொண்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

Nehru Yuva Kendra's National Youth Volunteer can apply for the job

நேரு யுவ கேந்திராவின் தேசிய இளையோர் தொண்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

 • நாமக்கல் மாவட்ட நேரு யுவ கேந்திராவின், தேசிய இளையோர் தொண்டர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
 • 18 வயது முதல் 29 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.
 • அதிகபட்சம் இரண்டு வருடம் சமுதாய பணியாற்றலாம்
 • மாதம் 5ஆயிரம் வரை மதிப்பூதியம் வழங்கப்படும்.
 • ஆரோக்கியம், எழுத்தறிவு, சுகாதாரம், பாலினம் போன்ற சமூக பிரச்சனைகளில் விழிப்புணர்வு உண்டாக்கும் பணிகளை அவரவர் சார்ந்த பகுதிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
 • எஸ்.எஸ்.எல்.சி., தேர்ச்சி வேண்டும்.
 • உயர்கல்வி, கணினி அறிவு பெற்றவர்கள், பெண்கள் மற்றும் இளைஞர் / மகளிர் மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
 • முழுநேர மாணவர்கள் இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இயலாது.
 • கலெக்டர் அலுவலவக வளாகத்தில் இயங்கி வரும், மாவட்ட நேரு யுவ கேந்திரா அலுவலகத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது www.nyks.org மற்றும் www.yas.nic.in என்ற இணையதளத்தின் மூலமாகவோ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
 • பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வரும் 24ம் தேதிக்குள் பெற்றுக் கொள்ளப்படும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு:

வள்ளுவன்,

கணக்கு மற்றும் நிகழ்ச்சி உதவியாளர்.

செல்: 9786192132

 

பிரிஷேக் கௌசிக்,

மாவட்ட இளைஞர் அலுவலர்,

நேரு யுவ கேந்திரா,

நாமக்கல்.

செல்: 9999918940

அலுவலக எண்: 04286 225647 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work