அமுத்சுரபியில் வேலைவாய்ப்பு - Walk In Interview On 19.10.2020


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here


அமுத்சுரபியில் வேலைவாய்ப்பு - உடனடி ஆட்கள் தேவை 
(மத்திய அரசின் விவசாயம் & கூட்டுறவு துறையின்  அனுமதி பெற்றது)

Sales Manager (Male & Female) : 10th to Any Degree

Computer Operator (Female) : Degree with Computer Knowledge

Branch Manager (Male & Female) : 5 Yrs. Experience in Sales/ Marketing

Work Location: கிருஷ்னகிரி, ஊத்தங்கரை, அரூர், பென்னாகரம், இண்டூர், பொம்மிடி.

சம்பளம், ஊக்கத்தொகை மற்றும் ESI & PF வழங்கப்படும் 

நேர்முக தேர்வு நாள்: 19.10.2020 (திங்கள்) 

நேரம்: 10.00 AM to 04.00 PM

நடைபெறும் இடம்: 203, A/4 Chennai Road, Near Shanthi Theatre, Opp. HP Petrol Bunk, Krishnagiri - 635001

Contact: 77087 77204, 9629666084, 9629666089Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click HereCheck Related Post:

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work