பிரதான் மந்திரி ஜன் தன் யோஜனா திட்டத்தின் நன்மைகள்


 
1. வைப்பு மீதான வட்டி

2. தற்செயலான காப்பீட்டுத் தொகைரூ. 2 லட்சம்

3. குறைந்தபட்ச இருப்பு தேவையில்லை

4.இத்திட்டம் ஆயுள் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது ரூ. 30,000 / - தகுதி நிபந்தனையை பூர்த்தி செய்வதற்கு உட்பட்டு பயனாளியின் இறப்புக்கு செலுத்தப்படும்

5. இந்தியா முழுவதும் எளிதாக பணம்பரிமாற்றம்

6. அரசாங்க திட்டங்களின் பயனாளிகள் இந்த கணக்குகளில் நேரடி நன்மை பரிமாற்றத்தைப் பெறுவார்கள்.

7.திருப்திகரமான செயல்பாட்டிற்குப் பிறகு 6 மாதங்களுக்கான கணக்கு, ஓவர் டிராஃப்ட் வசதி அனுமதி 

8.ஓய்வூதியம், காப்பீட்டு தயாரிப்புகளுக்கானஅணுகல்.

9. தனிப்பட்ட கீழ் உரிமைகோரல் ரூபே கார்டு வைத்திருப்பவர் எந்தவொரு வங்கி கிளை, வங்கி மித்ரா,ஏடிஎம், பிஓஎஸ், -காம் போன்றவற்றில் குறைந்தபட்சம் ஒரு வெற்றிகரமான நிதி அல்லது நிதி அல்லாத வாடிக்கையாளர் தூண்டப்பட்ட பரிவர்த்தனை செய்திருந்தால் PMJDY இன் கீழ் தற்செயலான காப்பீடு செலுத்தப்படும். (வங்கி வாடிக்கையாளர் / ரூபே அட்டை வைத்திருப்பவர் ஒரே வங்கிசேனல்களில் பரிவர்த்தனை செய்கிறார்) மற்றும் விபத்து நடந்த தேதி உட்பட 90 நாட்களுக்குள் (வங்கிவங்கி / ரூபாய் அட்டை வைத்திருப்பவர் மற்ற வங்கி சேனல்களில் பரிவர்த்தனை செய்கிறார்) விபத்துதேதி உட்பட 90 நாட்களுக்குள் தகுதிவாய்ந்த பரிவர்த்தனைகளாக சேர்க்கப்படும் ரூபாய் காப்பீட்டு திட்டம் 2019-2020

10. ஓவர் டிராஃப்ட் வசதிரூ. 10,000 / - ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு கணக்கில் மட்டுமே கிடைக்கிறது

Click here for official website: https://www.pmjdy.gov.in/scheme

Document required to open an account under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana:
An account can be opened by presenting an officially valid document.


 1. The passport,
 2. The driving licence,
 3. The Permanent Account Number (PAN) Card,
 4. The Voter’s Identity Card issued by Election Commission of India,
 5. Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government,
 6. The letter issued by the Unique Identification Authority of India containing details of name, address and Aadhaar number, or
 7. any other document as notified by the Central Government in consultation with the Regulator:
 8. Provided that where simplified measures are applied for verifying the identity of the clients the following documents shall be deemed to be officially valid documents:—
 9. Identity card with applicant's Photograph issued by Central/State Government Departments, Statutory/Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, and Public Financial Institutions;
 10. Letter issued by a Gazetted officer, with a duly attested photograph of the person.

Click here for official website: https://www.pmjdy.gov.in/schemeCheck Related Post:0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2021


   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   Pothu Arivu Ulagam 2020 PDF:

     👉January 2021 - Click Here

     👉February 2021 - Click Here 

     👉March 2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work