வேலை தேடும் மாணவர்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய 10 திறமைகள்!


மாணவர்கள் வேலை பெற வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய தகுதி மற்றும் திறமைகள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் காணலாம்.


சில ஆண்டுகளில் வேலைவாய்ப்புகள் மாறுபடுகின்றன. அதற்கு ஏற்றார்போல் கல்வியிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் மாணவர்கள் தங்கள் திறனை வளர்த்துக் கொள்ளும் கட்டாயம் உள்ளது.

அதில், மாணவர்கள் பெற வேண்டிய 10 திறன்கள்

தகவமைப்பு சிந்தனை:

மாற்றத்தை தகவமைத்துக் கொள்ளும் திறன் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில், தொழில் மாற்றங்களை பொறுத்து அதை இயக்கும் திறன்படைத்த நபர்களே நிர்வாகத்திற்கு தேவை.

தொடர்பு கொள்ளுதல்:

பயனுள்ள தகவல் தொடர்பு என்பது வெளிப்படையானதாக இருக்க வேண்டும். நோக்கங்களை நேரடியாக வெளிப்படுத்தும் திறனை வளர்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

இணைந்து செயல்படும் திறன்:

ஒரு செயல்திறனில், ஒத்துழைத்து நடந்துகொள்ள கற்றிருக்க வேண்டும். அது தான் அந்த வேலையை எளிதாக்கும். அத்துடன், அதிகாரியின் முன் நல்ல பார்வையை கொண்டு வரும்.

விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ளுதல் மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் திறன்:

முடிவுகள் எடுத்தல் மற்றும் சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன் முக்கியமான திறனாகும். தீர்வுகளை உருவாக்குவதும், சிக்கல்களை தீர்ப்பதும் ஒரு பணியாளரிடம் இருந்து உங்களை வேறுபடுத்தும். வேகமாக மாறிவரும் உலகில் முதலாளிகளுக்கு சிக்கல்களைத் தீர்க்கவும் யோசனைகளை வழங்கவும் மற்றும் நிறுவனத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும் ஊழியர்களே தேவை.

அதிகாரத்துவம்:

அதிகாரத்துவம் என்பது, மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பது மட்டுமல்ல. அந்த பணியை விரைவாகவும் சிறப்பாகவும் செய்து முடிப்பதும் தான்.

விசாரணை திறன்:

ஒரு கேள்வி கேட்டும் திறன், தற்போதைய காலத்தில் மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். கேட்பது என்பது உங்களை வளர செய்யும். எனவே அதை பயிற்சி செய்வது மிகவும் அவசியம்.

தொழில்நுட்ப அறிவு:

இந்த கால மாணவர்கள் தொழில்நுட்பங்களில் ஆர்வமாகதான் உள்ளனர். எனினும், மேலும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமை:

இந்த திறன் நல்ல கேள்விகளை கேட்கும் திறனையும், சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் திறனையும் தொடர்புபடுத்துகிறது. தற்போதுள்ள சிக்கல்களுக்கு ஆக்கபூர்வமான விடை தேட இது உதவுகிறது.

அன்புடன் பழகுதல்:

அன்புடன் பழகுதல் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள நிச்சயம் உதவுகிறது. அது தெரிவுநிலையை பெறுவதற்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் தூண்டுகோல். இது ஒரு தொழிலுக்கு வழிவகுப்பது அல்ல ஆனால், வேலைவாய்ப்பு துறையில் பொதுவானதாக உள்ளது.

முன்னோக்கு பாதையில் சிந்திப்பது:

இந்த திறமை எப்போதும் அவசியமான ஒன்றாகும். நம்முடன் இருப்பவர்களை குறைத்து மதிப்பிடாமல் முன்னோக்கு பாதையில் சிந்திக்க வேண்டும். இது அவர்களுடன் நல்ல பழக்கத்தை ஏற்படுத்துவதுடன். உங்களையும் முன்னேற்றும்.

இந்த திறன்களை மாணவர்கள் வளர்த்துக்கொண்டால் நிச்சயம் வெற்றி பெறலாம்.Check Related Post:0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post