மணிப்பூரைச் சார்ந்த தங்ஜம் தபாலி சிங் என்பவருக்கு order of Rising Sun வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விருதை நிறுவிய நாடு எது? Thangjam Dhabali Singh of Manipur has been conferred the ‘Order of Rising Sun’. Which country constituted the award?
மணிப்பூரைச் சார்ந்த தங்ஜம் தபாலி சிங் என்பவருக்கு order of Rising Sun வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விருதை நிறுவிய நாடு எது?
ஐக்கிய இராச்சியம்
ஜப்பான்
சவூதி அரேபியா
ஜெர்மனி
விளக்கம்: மணிப்பூரைச் சார்ந்த மருத்துவரும், மணிப்பூர் சுற்றுலா மன்றத்தின் நிறுவனருமான தங்ஜம் தபாலி சிங்.க்கு order of Rising Sun - Gold and Silver Rays விருதை வழங்கியுள்ளது. இந்தியாவின் ஜப்பானைப்பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவியதற்கும், இருநாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகளை ஆழப்படுத்தியதற்குமாக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்த விருதை ஜப்பானிய பேரரசர் மீஜி 1875ல் நிறுவினார். ஜப்பானிய கலாசாரம், சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பன்னாட்டு உறவுகளை மேம்படுத்துவதில் பங்களிக்கும் தனிநபர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.

Thangjam Dhabali Singh of Manipur has been conferred the ‘Order of Rising Sun’. Which country constituted the award?
[A] United Kingdom
[B] Japan
[C] Saudi Arabia
[D] Germany
Explanation: Thangjam Dhabali Singh, a doctor from Manipur and founder of the Manipur Tourism Forum (MTF), was conferred the ‘Order of Rising Sun – Gold and Silver Rays’ by Japan. He was selected for promoting a better understanding of Japan in India and deepening ties between the two countries. The award was constituted by Japanese Emperor Meiji in 1875. It is awarded to persons who contribute in promotion of Japanese culture, environmental preservation & international relations.Check Related Post:0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post