கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கோவில்பட்டி அமைந்துள்ள மாவட்டம் எது? “Kovilpatti Kadalai Mittai” has been granted the Geographical Indication tag. In which district Kovilpatti is located?

கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கோவில்பட்டி அமைந்துள்ள மாவட்டம் எது?
தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. புவிசார் குறியீடுகளின் துணை பதிவாளர் இதனை அறிவித்தார். கோவில்பட்டி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெல்லப்பாகுடன் வேற்கடலையைச் சேர்த்து, கடலை மிட்டாய் தயாரிக்கப்படுகிறது. நீண்டகாலம் கெடாமலிருக்கும் ஆற்றல் பெற்றதால், இதனை பேரளவில் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யலாம். மேலும் புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ளதால் இந்த இனிப்புவகை, தேசிய அளவிலும் பன்னாட்டளவிலும் வாடிக்கையாளர்களை பேரளவில் ஈர்க்கும்.

“Kovilpatti Kadalai Mittai” has been granted the Geographical Indication tag. In which district Kovilpatti is located?
Thoothukudi

The popular candy of Tamilnadu, Kovilpatti kadalai mittai has been granted the Geographical Indication (GI) tag. Deputy Registrar of Geographical Indications announced the news.The ‘kadalai mittai’ is manufactured using peanuts held together with jaggery syrup in Kovilpatti and adjacent areas of Thoothukudi district. As the candy has a long shelf life, it has a huge export potential and the GI tag will attract many national and international audience.Check Related Post:0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post