ஒரு கிராமத்தில் உள்ள மக்கள்தொகை 50,000 இதில் 40% ஆண்கள் 20% குழந்தைகள் மீதம் உள்ளவர்கள் பெண்கள் எனில், பெண்களின் எண்ணிக்கை ?


ஒரு கிராமத்தில் உள்ள மக்கள்தொகை 50,000 இதில் 40% ஆண்கள் 20% குழந்தைகள் மீதம் உள்ளவர்கள் பெண்கள் எனில், பெண்களின் எண்ணிக்கை ?

Click Image to Download
Check Related Post:0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post