'நபார்டு' தேசிய விவசாய மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சி வங்கியில் 78 பணியிடங்கள்
'நபார்டு' தேசிய விவசாய மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சி வங்கியில் 78 பணியிடங்கள்
காலி பணியிடங்கள்: 78

பணியிடம்: நாடு முழுவதும் 20 மாநிலங்களில் நிரப்பப்படும்.

பதவி: Junior Consultants, Senior Consultants

மாச சம்பளம் : Junior Consultants - ரூ.30,000/- Senior Consultants - ரூ.70,000/-

விண்ணப்பிக்க வயது: 24- 50க்குள் இருக்க வேண்டும்.

இன்டர்வியூ: நேர்முகத் தேர்வு

விண்ணப்பிக்க கடைசித் தேதி: 10.03.2020

மேலும் விவரங்களுக்கு https://www.nabcons.com/downloads/Advertisement-E-Shakti-Final.pdfCheck Related Post:0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

 
For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Notes Collections 2022

    DINAMANI TNPSC MODEL QUESTION PAPER PDF COLLECTION (2 Years PDF Collection) - Download Here

   👉TNPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉UPSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉SSC Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉BANK Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉RAILWAY Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   👉Other Exams பற்றிய முழு விவரங்கள்: Click Here

   Samacheer & CBSE - 6th to 12th Books PDF

     👉Samacheer: Click Here

     👉CBSE: Click Here

   Topic Wise Notes - PDF

     👉History: Click Here

     👉Biology: Click Here

     👉Chemistry: Click Here

     👉Physics: Click Here

     👉Political Science: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Economics: Click Here

   6th to 12th Do You Know

     👉Economics: Click Here

     👉Polity: Click Here

     👉History: Click Here

     👉Geography: Click Here

     👉Biology: Click Here


   Academy Current Affairs PDF Collections:

     👉Suresh IAS Academy - Click Here

     👉TamilNadu Government Current Affairs - Click Here

     👉Shankar IAS Academy - Click Here

   Hand Written Current Affairs PDF Collections:

     👉2021 - Click Here 

   TamilNadu Government Exam Notes:

     👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 - Click Here

   🔥TNPSC Aptitude - Previous Years Questions Collections🔥
   👉 Ages 

   👉 Ratio     👉 Time & Work