திருக்குறள் தொடர்பான செய்திகள்திருக்குறள் தொடர்பான செய்திகள்

 திருக்குறளின் முதல் பெயர் - #முப்பால்

 திருக்குறளில் உள்ள அதிகாரங்கள் - #133

 திருக்குறள் அறத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள் #_380

 திருக்குறள் பொருட்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள் #_700

 திருக்குறள் காமத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள் #_250

 திருக்குறளில் உள்ள மொத்த குறட்பாக்கள்  #_1330

 திருக்குறளை முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் - #ஜி.#யு.#போப்

 திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர்  #தஞ்சை_ஞானப்பிரகாசர்

 திருக்குறளுக்கு முதன் #முதலில் உரை எழுதியவர் #மணக்குடவர்

 திருக்குறளை உரையாசிரியர்களுள் #_10-வது #உரையாசிரியர்  #பரிமேலழகர்

 திருக்குறளில் இடம்பெறாத ஒரே எண்  #ஒன்பது.

 திருக்குறளில் #கோடி என்ற சொல் #ஏழு இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது.

 #எழுபது_கோடி என்ற சொல் #ஒரே ஒரு #குறளில் இடம்பெற்றுள்ளது.

 #ஏழு என்ற சொல் #எட்டுக் குறட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.

திருக்குறள் #நரிக்குறவர் பேசும் #வக்போலி மொழியிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

 திருக்குறளில் இடம்பெறும் இருமலர்கள்  #அனிச்சம், #குவளை

 திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே பழம் #நெருஞ்சிப்பழம்

 திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே விதை #குன்றிமணி

 திருக்குறளில் #பயன்படுத்தப்படாத ஒரே #உயிரெழுத்து 

#ஒள திருக்குறளில் இடம்பெற்ற இரண்டு மரங்கள் #பனை, #மூங்கில்0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post