பொது அறிவு / தென்னிந்தியாவில் பாயும் ஆறுகள் பற்றிய தகவல்கள்

தென்னிந்திய ஆறுகள்

1. காவேரி
2. தென்பெண்ணை
3. பாலாறு
4. நர்மதா
5. தபதி
6. மகாநதி
7. கோதாவரி
8. கிருஷ்ணா
9. வைகை
10. தாமிரபரணி

1. காவேரி:-

 • உற்பத்தி ஆகும் இடம் - குடகுமலை
 • முக்கிய துணை ஆறுகள் - அமராவதி, பவானி, நொய்யல், திருமணிமுத்தாறு
 • இதன் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணை - மேட்டூர், கல்லணை
 • காவேரி ஆறு தோற்றுவிக்கும் தீவு - ஸ்ரீரங்கம்
 • கடலில் கலக்கும் இடம்பூம்புகார்

2. தென்பெண்ணை:-

 • உற்பத்தி ஆகும் இடம் - சென்னகேசவ மலை (கர்நாடகா)
 • இதன் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணை - சாத்தனூர் அணை
 • கடலூர் அருகே வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது.

3. பாலாறு:-

 • உற்பத்தி ஆகும் இடம் - நந்தி தர்கம் மலை (கர்நாடகா)
 • இதன் துணை ஆறுகள் - செய்யாறு, வேகவதி
 • கடலில் கலக்கும் இடம் - சதுரங்கப் பட்டினம்

4. நர்மதா:-

 • உற்பத்தி ஆகும் இடம் - அமர்கண்டக் மைக்கால் மலைதொடர் (மத்திய பிரதேசம்)
 • விந்திய சாத்புரா மலைகளுக்கு இடையே பாய்கிறது.
 • மேற்கு நோக்கி பாய்கிறது.
 • அரபிக் கடலில் கலக்கிறது.
 • கடலில் கலக்கும் இடம் - காப்பே வளைகுடா

5. தபதி:-

 • உற்பத்தி ஆகும் இடம் - சாத்புரா மலை மகாதேவ் குன்று
 • மேற்கு நோக்கி பாய்கிறது
 • கம்பே வளைகுடாவில் அரபிக் கடலில் கலக்கிறது.


6. மகாநதி:-
 • உற்பத்தி ஆகும் இடம் - அமர்கண்டக் பீடபூமி
 • சமவெளி அடையும் இடம் - சத்தீஸ்கர்
 • இதன் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணை - ஹீராகுட்
 • வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது.

7. கோதாவரி:-

 •  உற்பத்தி ஆகும் இடம் - நாசிக் திரியம்பக்
 • முக்கிய துணை ஆறுகள் - பெண் கங்கா, வெயின் கங்கா, கங்காவர்தா, மஞ்சிரா, இந்திராவதி, சபரி, வார்தா
 • தென்னிந்திய நதிகளில் மிக நீளமானது
 • இது வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது.

8. கிருஷ்ணா:-

 •  உற்பத்தி ஆகும் இடம் - மகாபலேஸ்வர் மலை
 •  இது வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது.

9. வைகை:-

 • உற்பத்தி ஆகும் இடம் - மேற்கு தொடர்ச்சி மலை (ஏலகிரி மலை)
 • இதன் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணை - கம்பன் அணை
 • இதன் வேறுபெயர் - பெய்யாகுலகொடி
 • கடலில் கலக்கும் இடம் - மன்னர் வளைகுடா

10. தாமிரபரணி:-

 • உற்பத்தி ஆகும் இடம் - அகஸ்தியர் மலை
 • இதன் துணை ஆறுகள் - மணிமுத்தாறு, சிற்றாறு
 • இதற்கு முற்காலத்தில் இருந்த பெயர் - பொருநை நதி
 • இந்த ஆறு ஏற்படுத்தும் அருவிகள் - பாபநாசம், குற்றாலம்
 • வங்காள விரிகுடாவில் கடலில் கலக்கும்0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post