வைட்டமின்கள் வேதிப்பெயர்கள்


வைட்டமின்கள் வேதிப்பெயர்கள்

  •  வைட்டமின்  A - ரெட்டினால்
  •  வைட்டமின் B1 - தயமின்
  •  வைட்டமின் B2 - ரிபோஃப்ளேவின்
  •  வைட்டமின் B6 - பைரிடாக்ஸின்
  •  வைட்டமின் B12 - சையனகோபாலமின்
  •  வைட்டமின் C -  அஸ்கார்பிக் அமிலம்
  •  வைட்டமின் E - டோகோபெரால்
  •  வைட்டமின் K - பைலோகுயினோன்0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post