முக்கிய கமிட்டிகள் பற்றிய சில தகவல்கள்

முக்கிய கமிட்டிகள் பற்றிய சில தகவல்கள்

 •  மஹஜன் கமிட்டி - சக்கரை ஆலை தொழில்
 •   R.V. குப்தா கமிட்டி - விவசாய கடன்
 •  கான் கமிட்டி - நிதி நிறுவனங்கள் முன்னேற்றம்
 •  சந்திரத்தா கமிட்டி - பங்கு சந்தை
 •   UK ஷர்மா கமிட்டி - RRB செயல்பாடு, NABARD செயல்பாடு
 •  அஜித்குமார் கமிட்டி - இராணுவத்திற்கான சம்பளம்
 •   பிமல் ஜீல்கா கமிட்டி - ATCOS ன் செயல்பாடு பற்றி
 •  C. பாபு ராஜீவ் கமிட்டி - கப்பல் துறையில் மாற்றங்கள்
 •  S.L. கபூர் கமிட்டி - SSI ல் கடன் மற்றும் பண மாற்றம்
 •  S.N. வர்மா கமிட்டி - வணிக வங்கிகள் மாற்றம்
 •  Y.B. ரெட்டி கமிட்டி - வருமான வரியில் மாற்றம்
 •  சப்தரிஷி கமிட்டி - உள்நாட்டு தேயிலை தொழில் முன்னேற்றம்
 •  அபிஜித் சென் கமிட்டி - நீண்ட கால உணவுக் கொள்கை
 •  கொல்கார் கமிட்டி - வரிவதிப்பு மாற்றங்கள்
 •  கேல்கர் கமிட்டி - முதலாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம்
 •  மண்டல் கமிசன் - இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம்
 •  B.G.கெர் ஆணையம் - அலுவலக மொழிகள்
 •  நரசிம்மன் கமிட்டி - வங்கிச் சீர்த்திருத்தம்
 •  ராஜா செல்லையா கமிட்டி - வரிச் சீர்திருத்தம்
 •  P.V.ராஜ மன்னார் கமிட்டி - மத்திய மாநில உறவுகள்
 •  சர்க்காரியா - மத்திய மாநில உறவுகள்
 •  M.M.குன்சிங் - மத்திய மாநில உறவுகள்
 •  நாகநாதன் - மத்திய மாநில உறவுகள்
 •  தினேஷ் கோஸ்வாமி - தேர்தல் சீர்திருத்தம்
 •  M.N.வோரா - அரசியல் கிரிமினல்கள்
 •  J.M.லிண்டோ - மாணவப்பருவ அரசியல்
 •  B.M.கிர்பால் கமிட்டி - தேசிய வன ஆணையம்
 •  மொராய்ஜி தேசாய் - முதல் நிர்வாகச் சீர்திருத்தம்
 •  வீரப்ப மொய்லி - இரண்டாவது நிர்வாகச் சீர்திருத்தம்
 •  பல்வந்த்ராய் மேத்தா - மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து
 •  அசோக் மேத்தா - இரண்டடுக்கு பஞ்சாயத்து
 •  அனுமந்தராவ் - பஞ்சாயத்து
 •  G.M.D.ராவ் - பஞ்சாயத்து
 •  L.M.சிங்வி - பஞ்சாயத்து
 •  கோத்தாரி குழு - கல்வி சீர்திருத்தம்
 •  யஷ்வால் குழு - உயர்கல்வி
 •  பானு பிரதாப் சிங் - விவசாயம்
 •  மாதவ் காட்கில் - மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பாரம்பரியம் குறித்து ஆராய
 •  கஸ்தூரி ரங்கன் - மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பாரம்பரியம் குறித்து ஆராய
 •  சோலி சொராப்ஜி - காவல்துறை சீர்திருத்தம்
 •  பசல் அலி - மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம்
 •  ராம்நந்தன் பிரசாத் - பாலேடு வகுப்பினர்
 •  S.பத்மநாபன் கமிட்டி - வணிக வங்கிகளின் நிலை
 •  ரகுராம் ராஜன் - நிதி நிறுவனங்களில் சீர்திருத்தம்
 •  G.T.நானாவதி - 1984 - சீக்கியக் கலவரம்
 •  நானாவதி மேத்தா கமிஷன் - கோத்ரா ரயில்
 •  பட்லர் கமிட்டி - இந்திய மாகாணம் குறையாட்சிக்கு உள்ள தொடர்பு
 •  முடிமன் கமிட்டி - இரட்டை ஆட்சி.0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post