இந்தியாவில் பாரம்பரிய சின்னங்கள்


இந்தியாவில் பாரம்பரிய சின்னங்கள்


 அஜந்தா குகை - 1983
 எல்லோரா குகை - 1983
 ஆக்ரா கோட்டை - 1983
 தாஜ்மகால் - 1983
 சூரியனார் கோயில் - 1984
 மகாபலிபுரம் கடற்கரை கோயில் - 1985
 கியோலேடியோ தேசிய பூங்கா - 1986
 கஜுராஹோ சிற்பங்கள் - 1986
 ஃபதேபூர் சிக்ரி - 1986
 எலிஃபென்டா குகைகள் - 1987
 தஞசை பெரிய கோயில் - 1987
 தேவாலயங்கள் மடாலயங்கள் - 1986
 ஹம்பி நினைவுச் சின்னங்கள் - 1986
 பட்டாடக்கல் நினைவு சின்னங்கள் - 1987
 சுந்தரவன பூங்கா - 1987
 நந்தாதேவி தேசிய பூங்கா - 1988
 சாஞ்சி புத்த மடாலயங்கள் - 1989
 ஹுமாயூன் கல்லறை - 1993
 குதுப்மினார் - 1993
 இமாலயன் இரயில்வே - 1999
 புத்தகயா மகாபோதி கோயில் - 2002
 பிம்பேத்கா குகைவாழிடங்கள் - 2003
 கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயில் - 2004
 ஐராதீஸ்வரர் கோவில் - 2004
 குஜராத் சாம்பனார்பவகாட் தொல்பொருள் பூங்கா - 2004
 சத்ரபதி சிவாஜி ரயில்வே ஸ்டேசன்- 2004
 நீலகிரி மலை இரயில்வே - 2005.


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post