நூல்கள் மற்றும் அதன் ஆசிரியர்கள்

நூல்கள் மற்றும் அதன் ஆசிரியர்கள்

 1.கௌடில்யர் - அர்த்தசாஸ்திரம்
2.விசாகதத்தர் - முத்ராராட்சஸம் - மௌரியர்காலவரலாறு
3.பதஞ்சலிமுனிவர் - மகாபாஷீயம் - (சுங்கர்வரலாறு)
4.காளிதாசர் - சாகுந்தலம், மேகதூதம், மாளவிகாக்னிமித்ரம், குமாரசம்பவம்,  விக்ரமஊர்வசியம்- (குப்தர்காலவரலாறு)
5.பானப்பட்டர் - ஹர்ஷசரிதம்.
6.கல்ஹணார் - இராஜதரங்கிணி - (காஷ்மீர்வரலாறு)
7.பிரத்விராஜவிஜயா - சந்த்பர்தோலி - (சௌகான்வரலாறு)
8.மதுராவிஜயா - கங்காதேவி
9. அமுக்தமால்யாதா - கிருஷ்ணதேவராயர்
10. பாண்டுரங்கமகாமாத்யா - தெனாலிராமன் - (விஜயநகரப்பேரரசுவரலாறு)
11. பாரவி - இராதார்ச்சுனியம்
12. சூத்திரகர் - மிருச்சகடிகம்
13. ஆரியபட்டர் - சூரியகித்தாந்தம்
14. வராகமிகிரர் - மிருகத்சம்கிதை
15. வாகபட்டர் - அஷ்டாங்கஹிகுதயா
16. அமரசிம்மர் - அமரகோசம்
17. பாரவி - கிராதார்ஜீனியம்
18. தண்டின் - காவியதரிசனம், தசகுமாரசரிதம்
19. மகேந்திரவர்மர் - மத்தவிலாசபிரகடனம்
20. வியாசர் - மகாபாரதம்
21. திருத்தக்கதேவர் - சீவகசிந்தாமணி
22. வால்மீகி - இராமாயணம்
23. புகழேந்தி - நளவெண்பா
24. சேக்கிழார் - பெரியபுராணம்
25. செயங்கொண்டார் - கலிங்கத்துப்பரணி
26. ஒட்டக்கூத்தர் - சோழஉலா, பிள்ளைத்தமிழ்
27. அக்பர்நானா, அயனிஅக்பரி - அபுல்பசல்
28. பிரியதர்சிகா, இரத்னாவளி - ஹர்சர்
29. ஆமுக்தமால்யா - கிருஷ்ணதேவராயர்
30. காமசூத்திரம் - வாத்சாயனார்
31. இரகுவம்சம், மேகதூதம் - காளிதாசர்
32. பஞ்சதந்திரம் - விஷ்ணுசர்மா
33. இராஜதரங்கனி - கல்ஹாணர்
34. ஷாநாமா - பிர்தௌசி
35. கீதகோவிந்தம் - ஜெயதேவர்
36. யுவான்சுவாங்சியூக்கி


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post