இந்தியாவை ஆண்ட தலைவர்கள் விபரம்


இந்தியாவை ஆண்ட தலைவர்கள் விபரம்முஹம்மது கோரி முதல் நரேந்திர மோடி வரை


1193  :முஹம்மது கோரி 
1206  :குத்புதீன் ஐபக்
1210  :ஆரம்ஷா
1211  : அல்தமிஷ்
1236  : ருக்னுத்தீன் ஷா
1236  : ரஜியா சுல்தானா
1240  : மெஹசுத்தீன் பெஹ்ரம்ஷா
1242  : ஆலாவுத்தீன் மஸூத் ஷா
1246  : நாஸிருத்தீன் மெஹ்மூத்
1266  : கியாசுத்தீன் பில்பன்
1286  : ரங்கிஷ்வர்
1287  : மஜ்தன்கேகபாத்
1290  :ஷம்ஷீத்தீன் கேமரஸ்
(கோரி வம்ச ஆட்சி முடிவு 97 வருடம்)

கில்ஜி வம்சம்

1290  : ஜலாலுத்தீன் பெரோஸ் கில்ஜி
1292  :அலாவுதீன் கில்ஜி
1316  :ஷஹாபுதீன்  உமர் ஷா
1316  : குதுபுத்தீன் முபாரக் ஷா
1320  : நாஸிருத்தீன் குஸ்ரு ஷா
( கில்ஜி வம்ச ஆட்சி முடிவு 30 வருடம்)

துக்ளக் வம்சம்
1320  :கியாசுத்தீன் துக்ளக்
1325  முஹம்மது பின் துக்ளக்
1351  :பெரோஸ்ஷா துக்ளக்
1388  : கியாசுத்தீன் துக்ளக்
1389  : அபுபக்கர்ஷா
1389  :மூன்றாம் முஹம்மது துக்ளக்
1394  :அலெக்சாண்டர் ஷா
1394  : நாஸிருத்தீன் ஷா
1395  : நுஸ்ரத் ஷா
1399  :நாஸிருத்தீன் முஹம்மது ஷா.
1413  :தவுலத் ஷா
(துக்ளக் வமிச ஆட்சி 94வருடம்)

சையித் வம்சம்
1414  :கஜர்கான்
1421  :மெஹசுத் தீன் முபாரக் ஷா
1434  முஹம்மது ஷா
1445  :அலாவுதீன் ஆலம் ஷா
(சையத் வம்சம் 37 வருடம்)

லோதி வம்ச ஆட்சி
1451  : பெஹ்லூல் லோதி
1489  : அலெக்சாண்டர் லோதி
1517  : இப்ராஹிம் லோதி
(லோதி ஆட்சி 75 வருடம்)

முகலாயர் ஆட்சி
1526  : ஜஹிருத்தீன் பாபர்
1530  : ஹிமாயூன்

சூரி வமிச ஆட்சி
1539  : ஷேர்ஷா சூரி
1545  :அஸ்லம் ஷா சூரி
1552  :மெஹ்மூத் ஷா சூரி
1553   :இப்றாஹிம் சூரி
1554  :பர்வேஸ் ஷா சூரி
1554  :முபாரக் கான் சூரி 1555 :அலெக்சாண்டர் சூரி
(16வருடம் சூரி ஆட்சி)

முகலாயர் ஆட்சி
1555  :ஹிமாயூன்
1556  :ஜலாலுத்தீன் அக்பர்
1605  :ஜஹாங்கீர் சலீம்
1628  :ஷாஜஹான்  
1659  : ஒளரங்கசீப்
1707  :ஷாஹே ஆலம்
1712  :பஹதூர் ஷா 
1713  :பஹாரோகஷேர்   
1719  :ரேபுதாராஜத், நேகஷ்யார்&மெஹ்மூத் ஷா
1754  :ஆலம்கீர் 
1759  :ஷாஹேஆலம்
1806  :அக்பர் ஷா
1837  :பஹதூர்ஷா ஜஹபர்
(முகலாயர் ஆட்சி 315 வருடம் )

ஆங்கிலேயர் ஆட்சி
1858  : லார்டு கேங்க்
1862  :லார்டு ஜேம்ஸ்பரோஸ்எல்ஙன்
1864  : லார்ட் ஜான் லோதேநஷ்
1869  :லார்டு ரிசர்டு
1872  :லார்டு நோடபக்
1876  :லார்டுஎட்வர்ட்
1880  :லார்ட் ஜார்ஜ் ரிப்பன்
1884  :லார்டு டப்ரின்
1894  லார்டு ஹேஸ்டிங்
1899  : ஜார்ஜ்கர்னல்
1905  : லார்டு கில்பர்ட் 
1910  :லார்டு சார்லஸ்
1916  :லார்ட் பிடரிக்
1921  : லார்ட் ரக்ஸ்
1926  :லார்ட் எட்வர்ட்
1931  : லார்ட் பெர்மேன்வெலிங்டன்
1936  :லார்டு கே
1943  :லார்டு அரக்பேல்
1947  : லார்டு மவுண்ட்பேட்டன்
(ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி முடிவு)

சுதந்திர இந்தியாவின் ஆட்சி
1947  :ஜவஹர்லால் நேரு
1964  :குல்சாரிலால் நந்தா
1964  :லால் பகதூர் சாஸ்திரி
1966  :குல்சாரிலால் நந்தா
1966  : இந்திராகாந்தி
1977  : மொராஜி தேசாய்
1979  : சரண்சிங்   
1980  :இந்திராகாந்தி
1984  :ராஜீவ்காந்தி
1989  :V P சிங்
1990  :சந்திரசேகர்
1991  :P.V. நரசிம்மராவ்
1996  :A.B.வாஜ்பாய் 13 நாள் ஆட்சி
1996  : A.J. தேவகொளடா
1997  : I.K.குஜ்ரால்
1998  :A.B.வாஜ்பாய்
2004  :மன்மோஹன்சிங்
2014  :நரேந்திர மோடி


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post